Biodiversiteettiä ja pyöräilyä. Hiilineutraaliuden tavoittelu ohjaa pihasuunnittelua

Monet rakennusyhtiöt panostavat tänä päivänä hiilineutraaliuden tavoitteluun. Niiden näkökulmasta suurimmat vaikutukset syntyvät talonrakennuksessa tehtävistä valinnoista, joissa huomioidaan rakennusten koko elinkaari. Myös piha-alueiden suunnitteluun on tavoitteilla vaikutusta.

”Piha-alueet olisi hyvä suunnitella niin, että voisimme käyttää mahdollisimman paljon kierrätettäviä materiaaleja.”  Riikka Hurme, Asuntoliiketoiminnan kehityspäällikkö, Peab

”Uskomme, että luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja hiilensidonta kulkevat usein käsikädessä. Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toimintamallista löytyy paljon hyviä toimintaohjeita, jotka hyödyttävät molempia aiemmin mainittuja näkökulmia sekä ovat samalla vähäpäästöisempiä.”  Laura Eklund, ympäristöasiantuntija, Skanska 

”Valitsemalla tehokkaita ja toimivia luontopohjaisia ratkaisuja hulevesien hallintaan varmistetaan, että talot pihoineen pystyvät sopeutumaan muuttuvassa ilmastossa.”  Ayla Dinçay, kestävän kehityksen asiantuntija, Bonava 

Kierrätysmateriaalien käytöllä ja energiatehokkaalla valaistuksella vaikutetaan suoraan pihojen rakentamisen- ja käytönaikaiseen hiilijalanjälkeen. Piha-alueiden suunnittelussa tähdätään lisäksi luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kestävän elämäntavan tukemiseen. 

Vähemmän hoitoa 

Luonnon monimuotoisuutta voidaan tukea lisäämällä vihreän pinnan määrää pihoilla sekä tuomalla viherkatot osaksi rakentamisen valtavirtaa. Vaikutusta on myös kasvivalinnoilla. Viherkatoilla kasvillisuuden on kestettävä ainakin kuivuutta ja tuulisuutta. Hoitotarpeen tulisi olla erittäin vähäinen. 

Kun valitaan kasveja, jotka sopivat ympäristöönsä ja pärjäävät vähemmällä hoidolla, tarjotaan samalla vakaita elinympäristöjä muille luonnon monimuotoisuuden kannalta hyödyllisille lajeille, kuten pölyttäjille. Vain vähän kastelua ja leikkaamista vaativien kasvien hoito tuottaa vähemmän päästöjä sekä auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kasveilla on tärkeä rooli myös hulevesien hallinnassa, mikä edistää sekä pihojen että rakennusten säilymistä hyvässä kunnossa ilmasto-olosuhteiden muuttuessa. 

Toisaalta oikein kohdennetulla ja mitoitetulla kunnossapidolla ylläpidetään kasvuston hyvinvointia ja sen myötä myös hiilensidontaa. 

Polkupyörälle paikka 

Pihasuunnittelulla voidaan ohjata asukkaita tekemään kestäviä, vähähiilisempiä valintoja arjessaan. Toimivat polkupyörien säilytys- ja huoltotilat kannustavat pyöräilyyn, tilavat ja käytännölliset jätepisteet lajitteluun ja kierrätykseen. Vielä pitemmälle menevää ajattelua edustaa tavoite suunnitella pihat ja lähialueet niin viihtyisiksi, että asukkaat viettäisivät niillä enemmän aikaa sen sijaan, että matkustaisivat kaukaisiin kohteisiin vapaa-ajan elämysten perässä.  

Parhaimmillaan pihat voivat tarjota asukkaille kauneutta ja kiehtovia luontokokemuksia. Pihoihin liitetään erilaisia kauneuskäsityksiä ja esimerkiksi hallitun hoitamaton luontopiha ei välttämättä vastaa kaikkien asukkaiden mielikuvaa kauniista pihapiiristä. Kauneuskäsityksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa tekemällä rohkeasti luonnonmukaisia valintoja pihasuunnittelussa. Kun pihassa viihdytään, siellä myös vietetään enemmän aikaa ja kehitellään erilaista toimintaa. Kompostointi ja hyötykasvien viljely voi parhaimmillaan olla asukkaiden yhteinen harrastus. 

Artikkeli perustuu näiden henkilöiden haastatteluun: Ayla Dinçay, kestävän kehityksen asiantuntija, Bonava; Laura Eklund, ympäristöasiantuntija, Skanska; Riikka Hurme, Asuntoliiketoiminnan kehityspäällikkö, Peab. 

”Kiinteistöjen pihoille pyritään mahduttamaan mahdollisimman paljon vihreää.”  Riikka Hurme, Asuntoliiketoiminnan kehityspäällikkö, Peab 

”Olisi erittäin tärkeää, että viheralan toimijat tukisivat meitä ehdottamalla entistä aktiivisemmin ratkaisuja, jotka pienentävät piha-alueiden hiilijalanjälkeä ja toisaalta tukevat luonnon monimuotoisuutta. Myös hiilineutraalin pihan määritelmää ja laskentatapoja tulee vielä kehittää yhdessä.”  Laura Eklund, ympäristöasiantuntija, Skanska 

”Sopeutumistoimien osalta pihoilla on vielä tehtävää tulevaisuudessa.” Ayla Dinçay, kestävän kehityksen asiantuntija, Bonava 

Teksti: Viherympäristö-lehden ja Vihreän Kirjan päätoimittaja Liisa Hyttinen
Juttu on julkaistu Vihreässä Kirjassa 2022.

Havainnekuva kertoo, miten Bonava on suunnitellut hulevesiratkaisun tuomaan vehreyttä Turun Kirstinpuistoon nousevalle 22 asuinkerrostalon alueelle. Havainnekuva: Bonava