Grilli vai ei?

Kysyimme vuokrataloyhtiöiltä, miten asukkaita osallistetaan pihojen suunnitteluun ja kunnossapitoon ja mitä asukkaat pihoille toivovat. Kokemukset eri yhtiöissä eivät ole toistensa kopioita. Toisaalla pohjataan perinteiseen pihaelämään, kun osalla vuokra-asukkaista elämäntapojen muutokset näkyvät myös pihatoiveissa.

Vastaajina ovat asiakkuuspäällikkö Riikka Ilmakunnas Kojamo Oyj:stä, asukastoiminnan koordinaattori Kirsi Ikonen Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä sekä rakennuttamisen johtaja Jarkko Liuska ja asuntoliiketoiminnan johtaja Juha-Pekka Järvenpää SATO Oyj:stä.  

Millaisin keinoin osallistatte asukkaita pihojen suunnitteluun? 

RIIKKA:
Olemme toteuttaneet asiakaskyselyitä asukkaiden toiveista piha-alueiden toteutukseen. Lisäksi asukastoimikunnat eli Lumo-tiimit osallistuvat oman kotipihansa viihtyvyyden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

KIRSI:
Peruskorjauskohteissa talotoimikunnan valitsema asukasedustaja on mukana hankesuunnittelu-, suunnittelu- ja työmaakokouksissa. kokouksissa. Peruskorjaus- ja uudiskohteissa on aluetoimiston edustus mukana hankkeen alusta loppuun. Sitäkin kautta voi tulla asukasnäkökulmia esille. Vuosittain pidettävissä asukkaiden kokouksissa asukkailla on mahdollisuus osallistavan budjetoinnin kautta vaikuttaa mm. piha-alueiden viihtyisyyteen. Tällöin jokainen asukas pääsee mukaan keskusteluun, suunnitteluun, ideoiden toteuttamiseen ja päätöksentekoon.  

JARKKO & JUHA-PEKKA:
Pyrimme suunnitteluohjeissa ja toteutussuunnittelussa ottamaan huomioon asukkaidemme toiveet ja huomautukset. Konkreettisena esimerkkinä voi mainita parhaillaan käynnissä olevan asukaskyselymme liittyen kiinteistöjen pihoihin. Palvelupäälliköt kehittävät kiinteistökohtaisesti piha-aluetta yhdessä asukasaktiivien kanssa. 

Mitä asukkaat tänä päivänä toivovat piha-alueilta? 

KIRSI:
80- ja 90-luvulla lapset leikkivät pihoilla ja pelasivat pelejä yhdessä paljon enemmän kuin nykyään. Pihat ja nurmikot olivat silloin kovalla koetuksella. Nykyään pihoilla on enemmän pieniä lapsia, jolloin heille riittää pienikin piha viihtymistä varten. Ikäihmiset sen sijaan toivovat keinuja ja pöytäryhmiä ulkona oleskeluun. Ideana tuomme yhteen vanhat ja nuoret.  

JARKKO & JUHA-PEKKA:
Tulkitsemme uusinta asukaskyselyämme siten, että etätyö on jossain määrin siirtynyt myös piha-aluille. Olemme saaneet toiveita pihojen sähköpisteiden lisäämisestä sekä katoksista pöytäryhmineen. Toisaalta esimerkiksi grillikatosten käyttö on vähentynyt tai vain osa asukasryhmistä käyttää niitä.   

RIIKKA:
Toteutetun asiakaskyselyn mukaan asukkaat toivovat pihalleen perinteisiä elementtejä, kuten istutuksia, grillausmahdollisuutta, lasten leikkipaikkaa, pöytäryhmiä sekä ulkokuntoiluvälineitä. Lumo-tiimit järjestävät pihatalkoita, istuttavat kesäkukkia tai vaikkapa viljelevät viljelylaatikoissa satoa kaikkien asukkaiden iloksi.  

Mikä on haastavaa tai helppoa asukkaiden osallistamisessa? 

JARKKO & JUHA-PEKKA:
Suurin haaste asukkaiden osallistamisessa on innokkaiden asukkaiden puute ja asukkaiden vaihtuminen. Aktiiviset osallistuvat asukkaat saattavat muuttaa pois ja uusia ei aina saada tilalle. Joskus aktiiviset asukkaat saattavat myös väsyä yhteisten alueiden ylläpitoon.   

RIIKKA:
Viimeisen muutaman vuoden aikana kokoontumisrajoitukset ovat hankaloittaneet yhteistä suunnittelua ja toimintaa asukkaiden kesken. 

KIRSI:
Hekalla asukkaat ovat todella innokkaita osallistumaan piha-alueidensa viihtyvyyden parantamiseen. Teemme yhteistyötä viherurakoitsijoiden ja asukkaiden kanssa siitä, millä tavoin alueista voitaisiin tehdä entistä viihtyisimpiä. 

Miten aiotte osallistaa asukkaita tulevaisuudessa? 

RIIKKA:
Asukkaita osallistetaan jatkossakin esimerkiksi erilaisten kyselyiden tai työpajojen kautta. 

JARKKO & JUHA-PEKKA:
Koronapandemian hellitettyä voimme jatkaa asukas- ja pihatapahtumia, joissa voidaan keskustella asukkaiden kanssa mm. pihojen viihtyisyyden parantamisesta. Käytämme asukaskyselyitä varmasti myös jatkossa.  

KIRSI:
Asukastyytyväisyyskyselyssä viheralueiden hoito nousi esille ja siihen ollaankin nyt panostamassa. Hekan strategiaan vuosille 2022–2025 olemme kirjanneet, että panostamme yhteisten pihojen viihtyvyyden parantamiseen. Tällöin asukkaiden antamilla lausunnoilla on tärkeä rooli pihojen suunnittelussa ja kunnostamisessa. Lisäksi ympäristönäkökulmasta on määritelty uusia kriteerejä pihojen suunnitteluun, jotka huomioidaan ja niillä pyritään vaikuttamaan mm. viihtyvyyteen. Aiempina vuosina järjestettiin "kaunis piha" -kilpailuja ja ehkäpä niitä tehdään vielä tulevaisuudessakin. 

Teksti: Viherympäristö-lehden ja Vihreän Kirjan päätoimittaja Liisa Hyttinen
Juttu on julkaistu Vihreässä Kirjassa 2022.