Kattoterassi ja vehreä yhteispiha kannustavat yhteisöllisyyteen

Lohjan asuntomessuilla esitellyn asumisoikeuskerrostalon ulkoalue on vehreä ja monimuotoinen kokonaisuus. Sahapiha 6:n piha on yhteinen korttelin muiden talojen kanssa. Kattoterassi puolestaan tarjoaa rauhallisen virkistyskeitaan asumisoikeustalon asukkaille. Vehreyttä on myös talon ja autokatosten viherkatoilla.

Yhteispiha kutsuu ympäröivien rakennusten asukkaat ulkona oleskeluun ja kohtaamisiin. Korttelin rakennuksiin sijoittuu asuntojen lisäksi myös päiväkoti ja hoivakoti, joille on rajattu aidatut osat yhteispihasta. Pihan monipuolinen kasvillisuus, oleskelupaikat ja toiminnot tarjoavat tekemistä ja seurattavaa jokaiselle. Esimerkiksi pienimuotoinen viljely tarjoaa luontevan tavan naapuruston yhteisöllisyyteen. Kylämäisen pihan keskeinen kohtaamispaikka on käsin pumpattava pihakaivo, johon kattovesiä kerätään kasteluvedeksi viljelyksille.  

Esteetön ympäristö mahdollistaa tasapuolisen saavutettavuuden kaikille. Pihalta on välittömät yhteydet myös laajemmalle viheralueelle ja upealle rantaraitille.  

Pihan suunnittelussa ja rakentamisessa on sovellettu kestävän ympäristörakentamisen toimintamallia. Toimintamallin tarkoituksena on vaalia luonnon prosesseja, kuten veden kiertokulkua, elävää maaperää ja kasvillisuusalueiden monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi pihalla ei ole lainkaan nurmikkoa, vaan niittymäistä luonnonnurmea. 

Myös hulevedet on otettu hyötykäyttöön. Vesiä ei ohjata suoraan sadevesiviemäriin, vaan pinnanmuotoilun avulla niitä viivytetään pihalla ja ohjataan pihan kasvillisuuden käyttöön. Pihalle onkin valittu mahdollisimman läpäiseviä pinnoitteita. Kattovesiä hyödynnetään yhteispihan sadepuutarhoissa ja kasteluvesikaivossa sekä muun muassa vesileikkipaikkana. Pihan kasvillisuutta ei parin ensimmäisen vuoden jälkeen ole tarkoitus juurikaan kastella. 

Tavoitteena miellyttävä pienilmasto 

Runsaalla kasvillisuudella on suuri merkitys miellyttävän pienilmaston aikaansaamisessa. Hyvä pienilmasto vähentää myös rakennusten energiankulutusta. Pihaan on valittu monimuotoista, kasvupaikkaan soveltuvaa kasvillisuutta, sekä luonnonkasveja että alueella menestyviä puutarhakasveja. Joukossa on runsaasti syötäviä kasveja.  

Kattoterassilla on 34 viljelylaatikkoa eli yhtä monta kuin talossa on asuntoja. Jokainen asukas saa siis halutessaan oman viljelylaatikon, jossa voi viljellä itse valitsemiaan kasveja. Istutuslaatikoiden syvyys mahdollistaa monenlaisten kasvien viljelyn, ja laatikot on suunniteltu siten, että viljely on mahdollista myös liikuntaesteiselle. Kattoterassilla on komposti puutarhajätettä varten. Kompostin tuottamaa multaa hyödynnetään jatkossa istutuslaatikoiden lannoittamisessa. Iso hyönteishotelli tarjoaa pölyttäjille viihtyisän elintilan.  

Paikallista, kestävää ja kierrätettyä 

Pihalle on pyritty valitsemaan kestävällä tavalla tuotettuja, paikallisia tai kierrätettyjä materiaaleja. Pihakaivon pumppu on valmistettu Lohjalla, ja pihalla on myös hyödynnetty muun muassa paikalta saatavia raaka-aineita, kuten työmaalta löytyneitä suuria kiviä.  

Korttelin alueella on aiemmin sijainnut saha. Sahahistoria näkyy pihassa runsaana puumateriaalin käyttönä niin käytäviä reunustavissa raakapölleissä, hiekkalaatikon ja pelikentän reunoissa kuin kalusteissakin.  

Kattoterassin istutuslaatikot, pöytäryhmät sekä riipputuolit ovat kohteen rakentajan, TA-Yhtiöiden oman puusepän Johannes Simosen käsityönä valmistamia. Materiaalina niissä on käytetty rakennustyömaiden ylijäämämateriaalia.   

Asukkaat muuttivat uusiin koteihinsa elokuussa 2021 ja pääsevät tulevana kesänä ensimmäisen kerran hyödyntämään pihaa sekä suunnittelemaan omia pienviljelyksiään. Monet asukkaat odottavatkin tulevaa viljelykesää innolla. 

Sahapiha 6 palkittiin kesällä Lohjan kaupungin ja Suomen Asuntomessujen järjestämässä Vihreä teko -kilpailussa ansiokkaasta työstään ekologisesta ja ympäristön huomioivasta rakentamisesta. Osana perusteluja oli luonnon monimuotoisuutta tukeva piha-alue. 

Teksti: Varpu Mikola ja Anu Vähäkallio. Kuvat: TA-Asumisoikeus Oy ja Nomaji maisema-arkkitehdit Oy 
Juttu on julkaistu Vihreässä Kirjassa 2022.