Pääkirjoitus: Pihapalapeliä

Piha on paljon. Se on työskentelypisteitä, läpikulkureittejä ja kohtaamispaikkoja. Se on toimintaa ja joutenoloa – ja katseen kohde.

Taloyhtiön pihaa katsotaan monesta suunnasta. Asukkaille merkitystä on ikkunanäkymillä ja pihan tarjoamilla virkistysmahdollisuuksilla. Pihan toimivuus arjessakaan ei ole yhdentekevää.  

Sillä, miten pihat on suunniteltu ja miten niitä pidetään kunnossa, on merkitystä myös monille toimijoille, joille ne ovat ensisijaisesti työskentely-ympäristöjä. Tässä lehdessä ääneen pääsevät pelastuslaitoksen ja jäteyhtiöiden asiantuntijat. Heillä on painavaa sanottavaa siitä, mitä näiden elintärkeiden tehtävien näkökulmasta olisi huomioitava pihojen suunnittelussa ja kunnossapidossa. Yhteinen toive on, että kulkuväylät olisivat tilavat ja esteettömät isojen ajoneuvojen saapua. 

Taloyhtiön piha on perinteisesti ollut alusta asukkaiden yhteiselle, omaehtoiselle toiminnalle. Se, mitä pihoilla tehdään ja ketkä niillä viettävät aikaansa, on tämän lehden sivuilla haastattelemiemme vuokrataloyhtiöiden näkökulmasta jonkin verran muuttunut. Pihoille kehitellään nyt asukkaiden toiveesta etätyöpisteitä ja viljelylaatikoita. 

Mutta voisiko pihalla olla myös muita tehtäviä kuin tarjota asianmukaiset toiminnot ja viihdyttää asukkaita? Kyllä, nimittäin pihoilla piilee potentiaalia myös ympäristöarvojen ryhtiliikkeeseen. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen pihasuunnittelussa on yhä yleisempää. Rakennusliikkeiden hiilineutraaliustavoitteita tukee se, jos pihan tarjoamat mahdollisuudet ohjaavat asukkaita vähäpäästöisempiin valintoihin. Kompostoimalla voidaan vähentää jäteauton käyntikertoja kiinteistöllä. Päästöjen lisäksi vähenevät näin pihaliikenteeseen aina liittyvät turvallisuusriskit. 

Pihojen suunnitteluun ja kunnossapitoon osallistuvalla ammattilaisten kaartilla on monikerroksinen palapeli ratkaistavanaan. Lykkyä tykö! 

Liisa Hyttinen
Päätoimittaja