Info

Viherympäristö on ympäristönsuunnittelun, rakentamisen ja hoidon tilauspohjainen ammattilehti, joka ainoana lehtenä tavoittaa alan päättäjät, vaikuttajat ja työntekijät kattavasti. Lehteä julkaisee Viherympäristöliitto ry.