Esteetön tila on turvallisuusteko

Jäteyhtiöt toivovat, että astiat sijoitetaan pääväylän tuntumaan ja pihalla mahtuu kääntymään.

Jätekuljettaja saapuu kohteeseensa. Kiinteistön liittymässä kasvaa suuri puu, jonka viimekesäiset vuosikasvut viistävät ikkunaa, kun kuljettaja peruuttaa autonsa kieli keskellä suuta pihan perällä jätettä pursuavien astioiden luo. Vetäessään astian autolle kuljettaja noukkii irtoroskat, jotka putoilevat astian heilahdellessa viallisen pyörän vuoksi. Syystalven aamu on pimeä, ja osa pudonneista roskista uppoaa loskaan kuljettajan sitä huomaamatta. Astiaa palauttaessaan jätekuljettaja liukastuu, lyö polvensa ja joutuu sairauslomalle. 

Onneksi tämä on vain tarina. Jätekuljetusyhtiöiden edustajien kertoman mukaan se kuitenkin voisi olla totta. Usein jätekuljetusten tarpeet on huomioitu kiinteistöjen pihoilla hyvin, mutta parannettavaakin on. Esteettömät kulkuväylät ja huolellinen kunnossapito ovat avainasemassa jäteastioiden tyhjennyksien onnistumisessa. 

Huomio viherrakenteisiin

Jätekuljetusten tarpeet kannattaa huomioida jo pihan perustustöissä. Ajoväylät tulisi pohjustaa huolella, jotta niihin ei käytössä synny painaumia ja kuoppia. Jäteauton ulkomitat, kääntösäde ja astioiden tyhjennyksen suorittaminen turvallisesti vaativat puolestaan reilusti tilaa. Vanhempi ympäristömanageri Laura Kemppainen Lassila & Tikanoja Oy:stä kertoo, että raskaan kaluston leveys voi olla jopa 2,5 metriä, pituus 8,0 ja korkeus 4,4 metriä. Jäteauto painaa Kemppaisen mukaan noin 18-26 tonnia.  

– Kaarevien ajoteiden tulisi olla vähintään 4 metrin levyisiä, jotta auton kaartosäde on huomioitu. Näin ehkäistään myös jäteauton osuminen aitoihin tai muihin taloyhtiön piha-alueella sijaitseviin rakennuksiin, autoihin ja istutuksiin, Kemppainen ohjeistaa. 

Myös viherrakenteiden suunnittelussa on hyvä huomioida jätekuljetusten tarpeet ja turvallisuus. Liiketoimintajohtaja Kimmo Käenmäki Remeo Oy:stä toteaa, että joskus olosuhteet ovat liian ahtaat, jolloin reunakiviä tai nurmialueita tärveltyy.  

Toimitusjohtaja Outi Ruuska Sammakkokangas Oy:stä tähdentää myös muun muassa syväkeräyssäiliöiden tyhjennyksessä tarvittavaa tilaa ylöspäin: 

– Puusto aiheuttaa toisinaan haasteita näkyvyyteen. Toisaalta tulee myös huomioida riittävä vapaa tila auton yläpuolelle. Nostureita käytetään useissa paikoissa. 

Jätelain muutokset asettavat uusia vaatimuksia 

Iso osa astiantyhjennyksistä kiinteistöjen pihoilla tehdään aamuhämärissä. Kulkuväylien ja keräyspisteen valaistuksella ja selkeillä tilaratkaisuilla voidaan helpottaa kuljettajan työtä sekä parantaa työn turvallisuutta.  

– Tarpeeksi isot ja valaistut jätekatokset, tarpeeksi leveät ovet, ei kynnyksiä tai korkoja piha-alueella, jotta astiat saadaan siirrettyä tyhjennykselle työturvallisesti, listaa Kemppainen toiveita piha-alueen suunnitteluun.  

Valaistuksella ja tilavalla lajittelupisteellä helpotetaan myös jätteen tuojien toimintaa. Lajiteltavien jätelajien määrä kasvaa viime vuonna voimaan tulleen uuden jätelain myötä, joten tarkkana saa olla. Monessa kiinteistössä keräyspiste vaatii päivitystä isompaan. Asukkailta ja kiinteistöjen käyttäjiltä odotetaan puolestaan perehtymistä lajitteluohjeisiin, joiden olisi hyvä olla helposti luettavissa valaistussa jätepisteessä. 

– Selkeä ja riittävä ohjeistus, sekä riittävä astiatilavuus joka jakeelle, esittää Kiertokapula Oy:n kenttäpalvelukoordinaattori Saska Kangassalo toiveensa jätepisteiden suunnittelijoille.  

Jätepisteiden ja väylien kunnossapito on suunnittelun lisäksi avainasemassa sujuvan ja turvallisen jätekuljetuksen kannalta. Kun lumitila on riittävä, käy väylien auraus helposti. Kesäisin on tärkeää huolehtia, etteivät kasvit muodosta liiallista näkemäestettä väylien varsille.  

Myös jätekatoksien saranat ja lukko on syytä huoltaa säännöllisesti. Kuva: Esko Tuomisto / Remeo.

Jäteyhtiöiden top 5 vinkit kunnossapitoon: 

  1. Satsaa talvikunnossapitoon: auraa lumet huolella ja ehkäise liukkautta. Sijoita hiekoitusastia jätepisteen läheisyyteen. Käytä aurausmerkkejä. 

  1. Huolehdi valaistuksen riittävyydestä ja toimivuudesta piha-alueella ja jätepisteessä. 

  1. Pidä kulkuväylien pinnoite kunnossa ja tasaisena. 

  1. Huolla jätekatoksen saranat ja lukko säännöllisesti. 

  1. Pidä huolta, että jäteastiat ovat ehjiä ja siistejä sekä tyhjennysvälit riittäviä, jotta vältytään ylitäysiltä astioilta. 

Teksti: Viherympäristö-lehden ja Vihreän Kirjan päätoimittaja Liisa Hyttinen
Juttu on julkaistu Vihreässä Kirjassa 2022.