Kaupunginpuutarhurien Seura ry

Yhdistys on perustettu vuonna 1935. Jäseniä on tällä hetkellä 228. Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä kuntien, valtion tai muun julkisyhteisön ja näiden omistamien yhtiöiden palveluksessa olevat viheralan johtavissa tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevät viran- tai toimenhaltijat.

Yhdistyksen tehtävänä on maamme maisema- ja puistokulttuurin edistäminen sekä alan yleisen arvostuksen kohottaminen. Lisäksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja.

Kaupunginpuutarhurien seura ry on aktiivisesti mukana kehittämässä viheralan toimintakenttää. Viime vuosina olemme muiden viherympäristöliiton jäsenjärjestöjen ja toimijoiden kanssa kehittäneet mm. viheralalla työskentelevien pätevyysvaatimuksia, viheralan ohjeistuksia, kestävän ympäristörakentamisen kriteereitä ja ohjeita sekä viheralan julkaisuja. Lisäksi olemme edistäneet uuden viheralueiden kunnossapitoluokituksen (RAMS) jalkauttamista sekä valmistelleet viheralueiden kunnossapidon yleistä työselitystä (VKT 2021).

Lausuntojen antaminen alalle tärkeistä asioista, esimerkiksi viheralan koulutuksesta ja lainsäädännöstä, sekä yhteydenpito päätöksentekijöihin ja keskeisiin vaikuttajiin kuuluu kaupunginpuutarhurien seuran perustoimintoihin.

Yhteydenpito ulkomaisiin vastaaviin järjestöihin on ollut tärkeä osa toimintaa jo seuran alkuajoista lähtien. Kansainväliset kontaktit ovat vuosien mittaan laajentuneet ja kehittyneet aktiiviseksi yhteistyöksi. Pohjoismaiset tapaamiset ovat nykyään vuosittaisia kuten myös kontaktit virolaisten kollegojen kanssa. Kaupunginpuutarhurien seura ry on ollut vuodesta 1972 lähtien World Urban Parks järjestön (kansainvälinen viher- ja virkistysaluejärjestö) jäsen. Kaupunginpuutarhurien Seuran mielestä viheralan järjestöjen tiivis yhteistyö, esimerkiksi Viherympäristöliiton puitteissa, on yksi tärkeimmistä asioista. Viheralan kehityksen kannalta alan toimijoiden verkostotyö ja yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa on erittäin tärkeää.

Lisätietoja: www.kaupunginpuutarhurienseura.fi
Yhteystiedot: Vihreä Kirja 2021 (sivut 56-62)