Maisemasuunnittelijat ry

Maisemasuunnittelijat ry:n jäsenet ovat maisema- ja vihersuunnittelun ammattilaisia, joilla on suunnitteluhortonomin, miljöösuunnittelijan tai vastaava koulutus. Jäsenyrityksissä työskentelee vähintään yksi suunnittelijakoulutuksen suorittanut, jolla on sen jälkeen vähintään kahden vuoden suunnittelutyökokemus. Opiskelijajäsenet ovat ammattikorkeakoulussa maisemasuunnittelun ja rakennetun ympäristön tutkintoa opiskelevia henkilöitä.

Jäseniä toimii yksityisissä suunnittelutoimistoissa, julkisen sektorin suunnittelu-, tilaaja- ja valvontatehtävissä, kiinteistöpalvelu alalla, seurakunnilla sekä opettajina. Suunnittelijan toimenkuvaan kuuluu mm. puistojen, kaupunkiympäristöjen, virkistysalueiden, taloyhtiöiden sekä yksityisten pihojen suunnittelu, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen sekä valvominen.

Yhdistys pyrkii toiminnassaan edistämään maisemasuunnittelijoiden ammattitaitoa ja toimintaedellytyksiä sekä lisäämään ammattimaisen maisemasuunnittelun tunnettuutta. Keskeistä toiminnassa ovat tiedottaminen ja viestintä, ammatillisten koulutustilaisuuksien järjestäminen, tutustumiskäynnit alan yrityksiin ja ympäristökohteisiin sekä opintomatkat koti- ja ulkomaille. Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä Viherympäristöliitossa ja sen jäsenjärjestöjen sekä alan yritysten kanssa.

Lisätietoa yhdistyksestä ja sen ajankohtaisista asioista verkkosivuilla: www.maisemasuunnittelijat.fi
Yhteystiedot: Vihreä Kirja 2021 (sivut 63-70)