METO – Metsäalan asiantuntijat ry

METO - Metsäalan asiantuntijat ry on metsäalan merkittävin ammatti- ja työmarkkinajärjestö.

Jäsenten koulutustaustana yleisin on metsätalousinsinöörin tai metsätalousteknikon koulutus. Meto valvoo jäsenkunnan etuja ja tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja mahdollisuuksia osallistua alan tilaisuuksiin. Meton jäsen määrä on noin 7 000.

Metsäasiantuntijat työskentelevät metsä- ja luonnonvara-alalla laaja-alaisesti mm. metsien kasvatuksen, met-sien hoidon, puun korjuun ja kuljetuksen sekä jatkojalostuksen parissa. Metsäasiantuntijoita toimii myös erilaisissa virkistyskäytön, erämatkailun ja luonnonhoidon tehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Biotalous eri muodoissaan työllistää metsäasiantuntijoita yhä enemmän.

Kuntien Metsäasiantuntijat edustavat Metoa Viherympäristöliitossa. Kuntien Metsäasiantuntijoihin kuuluvat kaupunkien ja kuntien metsäasiantuntijat.

Kuntien Metsäasiantuntijat vastaavat kuntasektorin metsien hoidon ja suunnittelun toteutuksen järjestämisestä, puukaupasta ja muista alan asiantuntijatehtävistä.

Lisätietoja: www.luva.fi/metsaasiantuntijat/
Yhteystiedot: Vihreä Kirja 2021 (sivu 77)