Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry MARK

Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry, on maisema-arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhdistys, jonka tehtävänä on edesauttaa maisema-arkkitehtuurin ja sen eri osa-alueiden kehitystä Suomessa, edistää alan tunnetuksi tekemistä sekä valvoa ja edistää jäseniensä ammatillisia etuja.

Yhdistys järjestää ammattialaan liittyviä tilaisuuksia ja näyttelyitä, antaa lausuntoja, osallistuu suunnittelukilpailujen järjestämiseen ja järjestää opintomatkoja sekä neuvoo ja tukee jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. MARK tekee yhteistyötä toimialaa lähellä olevien järjestöjen, laitosten ja viranomaisten sekä alan ulkomaisten yhdistysten kanssa. Lisäksi MARK edustaa jäsenistöään monenlaisissa työryhmissä ja tapahtumissa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut maisema-arkkitehti tai johtokunnan hyväksymä, muulla tavoin maisema-arkkitehdin ammattipätevyytensä osoittanut, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Liitossa on noin 310 jäsentä, joista osa on opiskelijajäseniä.

Lisätietoja: www.m-ark.fi/
Yhteystiedot: Vihreä Kirja 2021 (sivut 71-76)