Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry

Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry on vuonna 1996 perustettu aatteellinen yhdistys, joka edistää rakennetun ympäristön puiden hoitoa.

Lisäämme tietoisuutta puiden merkityksestä ympäristön viihtyisyydelle, terveellisyydelle ja monimuotoisuudelle. Toimimme asiantuntevan puunhoidon edistäjänä ja edistämme puunhoidon ammattilaisten osaamisen kehittymistä.

Järjestämme koulutustilaisuuksia, kuten seminaareja, puunhoidon koulutuksia ja kiipeilytekniikkakursseja. Julkaisemme ja myymme puuhoitoon liittyvää kirjallisuutta.

Välitämme tietoja ammattimaisista puunhoitoalan yrityksistä. Jokaisella kauttamme välitettävällä yrityksellä on työntekijöinä koulutuksen saaneita arboristeja.

Kaupunkipuut tarjoavat monia ympäristöhyötyjä eli ekosysteemipalveluita, jotka parantavat ympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä sekä sopeutumiskykyä sään ääri-ilmiöissä. Puut sitovat ilmansaasteita, vaimentavat melua, viilentävät ilmaa ja lieventävät lämpösaarekeilmiötä. Puut sitovat ja varastoivat hiiltä ja vähentävät hulevesiä. Rakennetun ympäristön puut ovat arvokasta omaisuutta, jonka ammattimainen hoito auttaa takaamaan puuhun tehtyjen investointien tuottavuuden ihmisen elinympäristön parantajana ja muun eliöstön monimuotoisuuden tukijana.

Suomessa ammattimaisia puunhoitajia eli arboristeja on valmistunut vuodesta 2000 lähtien. Koulutusta tarjoavat Hyria koulutus Oy Hyvinkäällä, Ammattiopisto Livia Kaarinassa ja Koulutuskeskus Sedu Seinäjoella.

Teemme yhteistyötä muiden viheralan yhteisöjen kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Yhdistys kuuluu jäsenenä Viherympäristöliittoon ja eurooppalaiseen puunhoi-tojärjestöön EAC:hen (European Arboricultural Council) sekä yhteisöjäsenenä kansainväliseen puunhoitojärjestöön ISA:an (The International Society of Arboriculture).

Jäsenistömme koostuu arboristeista ja puunhoidosta kiinnostuneista viheralan ammattilaisista. Jäseninä on yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Jokaisella yritysjäsenellä on työntekijöinä koulutuksen saaneita arboristeja. Yhdistykseen kuuluu noin 250 henkilöjäsentä, 33 yritysjäsentä, yksi kannattajajäsen ja kuusi kunniajäsentä.

Lisätietoja: www.suomenpuunhoidonyhdistys.fi
Yhteystiedot: Vihreä Kirja 2021 (sivut 84-88)