Taimistoviljelijät – Plantskoleodlarna ry

Yli 80 vuotta toimintaa taimitarhatuotannon hyväksi! Taimistoviljelijät ry:hyn kuuluu 65 yksityistä taimitarhaa ja muuta yhteisöä. Jäsentaimitarhojen tuotanto kattaa noin 90 prosenttia suomalaisesta koristekasvien taimituotannosta.

Yhdistyksen tavoitteena on jäsenten yhteisten etujen valvominen ja tuotantomahdollisuuksien edistäminen. Taimitarhaelinkeinon kehittämiseksi keskitytään edunvalvontaan sekä tuotannon ja markkinoiden kehittämiseen.

Edunvalvonnassa korostuvat viranomaisyhteyksien hoito sekä yhteistyö puutarha- ja viherjärjestöjen kesken. Erityiskysymyksiä hoidetaan yhteistyössä MTK:n ja Maaseudun Työnantajaliiton kanssa.

Tuotannon kehittämisessä tärkeimpiä toimia ovat koulutus ja taimitarha-alaa edistävät tutkimus- ja kehittämishankkeet. Yhdistys järjestää vuosittain koulutustapahtumia sekä opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille.

Menekinedistäminen ja taimimarkkinoiden kehittäminen on tärkeä osa toimintaa. Menekinedistäminen on luonteeltaan kuluttajavalistusta. Kuluttajien taimitietouden parantamisella pyritään sujuvaan taimikauppaan. Taimistoviljelijät ry on perustanut Suomen Puutarhakauppiaiden kanssa sivuston www.suomalainentaimi.fi. Sivustolla helpotetaan kuluttajien tiedonhakua taimitarhakasvien ominaisuuksista, niiden käytöstä ja taimien hankinnasta.

Viheralan ammattilaiset asiakaskuntana ovat taimimarkkinoiden kehittämisen kannalta keskeinen ryhmä. Heidän kanssaan on kehitetty yhteistyössä toimivaa tapaa tilata ja toimittaa taimia. Kotisivuilta osoitteessa www.taimistoviljelijat.fi löytyvät keskeiset ohjeet ja suositukset ammattilaisten väliseen taimiasiointiin.

Rekisteröity tavaramerkki FinE on siirtynyt yhdistyksen omistukseen pari vuotta sitten. Pitkähkön hiljaiselon jälkeen FinE-toiminta on vauhdittunut ja laadukkaiden FinE-taimien tunnettavuutta lisätään sekä ammatti- että kuluttajakentässä.

Läheisiä suhteita muihin pohjoismaihin pidetään yllä.Taimitarha-alan kehittämiseen ja seuraamiseen kansainvälisellä tasolla keskitytään Euroopan taimitarhaviljelijöiden (ENA) ja kansainvälisen perennajärjestön (ISU) jäsenenä.

Lisätietoja: www.taimistoviljelijat.fi, www.suomalainentaimi.fi, Jäsenluettelo 2021
Yhteystiedot: Vihreä Kirja 2021 (sivut 89-94)