Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Tilaa räätälöity koulutus!

Viherympäristöliitto ry järjestää viherammattilaisille räätälöityjä tilauskoulutuksia. Tilaa ryhmällesi koulutus!

Koulutukset voidaan järjestää lähi- tai etäkoulutuksena asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lähikoulutukseen voi osallistua enintään 30 henkilöä ja etäkoulutukseen (Teams) noin 50 henkilöä.  

Koulutusaiheet:  

  • LHK Viheralueiden luonnonmukaisten hulevesirakenteiden kunnossapito  

  • RAMS & VKT-koulutus 

  • KESY-koulutus  

  • Lumitilakoulutus - ohjeet parempaan talveen 

Jos olet kiinnostunut tilaamaan ryhmällesi oman koulutuksen, ota yhteyttä Viherympäristöliittoon. Lisätietoja koulutuksesta Viherympäristöliiton toimistosta info@vyl.fi

Koulutusten sisältökuvaukset: 

RAMS & VKT (4h)

Koulutuksessa perehdytään vuonna 2020 käyttöön otettuun RAMSiin ja vuonna 2021 käyttöön otettuun VKT:hen sekä tutustutaan niiden soveltamiseen kunnossapidon suunnittelu-, hankinta- ja käytännön töissä.

Koulutus on puolen päivän mittainen ja se muodostuu lyhyistä aihepiirin alustusluennoista, jonka jälkeen kurssilaiset pohtivat kouluttajan opastuksella pienryhmissä, miten uusi luokitus ja työselostus kannattaa huomioida viheralueiden kunnossapitotehtävissä käytännössä.

Osallistujat voivat etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä ehdottaa itseään kiinnostavia aiheita tai kysymyksiä liittyen RAMSin ja VKT:n käyttöön. Kouluttaja valitsee näistä ehdotuksista kaksi eniten ehdotettua aihekokonaisuutta pienryhmätyöskentelyyn. Lisäksi pienryhmille on varattu mahdollisuus valita kolmanneksi käsiteltäväksi aiheeksi ryhmän itsensä valitsema asiakokonaisuus.

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat RAMSin ja VKT:n sisällöt ja osaavat soveltaa niitä omissa kunnossapidon työtehtävissään. Tämän lisäksi koulutus on hyvä tilaisuus vaihtaa ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia kunnossapidosta eri puolilla maata toimivien kollegoiden kanssa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille viheralueiden kunnossapidon kanssa toimiville viheralan ammattilaisille.

Hinta 3500€ + alv 24% / ryhmä

 

LHK Viheralueiden luonnonmukaisten hulevesirakenteiden kunnossapito (4h)

Koulutuksessa perehdytään vuonna 2022 käyttöön otettuun LHK-oppaan sisältöön ja tutustutaan sen soveltamiseen luonnonmukaisten hulevesirakenteiden kunnossapidon suunnittelu-, hankinta- ja käytännön töissä. LHK-opas täydentää Viheralueiden kunnossapito luokitus RAMS ja Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT -julkaisujen sisältöjä luonnonmukaisten hulevesirakenteisen luokituksen ja laatuvaatimusten osalta. LHK-opas julkaistaan Viherympäristön verkkosivuilla syksyn 2022 aikana. Oppaasta on myös mahdollista ostaa painotuote Viherympäristöliiton verkkokaupasta.

Koulutus on puolen päivän mittainen ja se muodostuu lyhyistä aihepiirin alustusluennoista, jonka jälkeen kurssilaiset pohtivat kouluttajan opastuksella pienryhmissä, miten kunnossapitoluokitus ja kunnossapidon laatuvaatimukset kannattaa huomioida viheralueiden luonnonmukaisten hulevesirakenteiden kunnossapitotehtävissä käytännössä. 

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat LHK:n sisällön ja osaavat soveltaa niitä omissa kunnossapidon työtehtävissään. Tämän lisäksi koulutus on hyvä tilaisuus vaihtaa ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia luonnonmukaisten hulevesirakenteiden kunnossapidosta.

Koulutus on tarkoitettu kaikille viheralueiden kunnossapidon kanssa toimiville viheralan ammattilaisille. 

Hinta 3500€ + alv 24% / ryhmä

 

KESY Kestävä ympäristörakentaminen (4h)

Koulutuksessa perehdytään vuonna 2018 käyttöön otettuun Kestävä ympäristörakentaminen KESY-toimintamalliin ja sen soveltamismahdollisuuksiin viheralan organisaatioissa, kuten kunnissa, seurakunnissa ja yrityksissä. 

Koulutus on puolen päivän mittainen ja se muodostuu lyhyistä aihepiirin alustusluennoista, jonka jälkeen kurssilaiset pohtivat kouluttajan opastuksella pienryhmissä, miten toimintamallia viedään eteenpäin käytännössä organisaatiossa ja miten kehitetään työtehtäviä KESYn mukaisiksi. 

Tilaaja valitsee etukäteen 1‒3 KESY-teemaa, joihin koulutuksessa syvennytään sekä 2‒3 KESY-aiheista kysymystä, joihin erityisesti halutaan ratkaisuja omassa organisaatiossa.

Valittavana teemat:

1. Vesiolosuhteet – Hulevesien kestävä hallinta

2. Maaperä ja kasvillisuus – Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden edistäminen

3. Materiaalit – Resurssiviisaus ja kiertotalous

4. Energiansäästö, ilmanlaatu, ympäristönsuojelu – Viheralan ympäristöystävälliset työmenetelmät 

5. Ihmisten terveys ja hyvinvointi – Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Teemojen tarkemmat sisällöt löydät täältä.

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujat oppivat tunnistamaan oman organisaation mahdollisuudet soveltaa KESY-periaatteita eri työtehtävissä sekä kehittää organisaation KESY-osaamista ja käytäntöjä. Tämän lisäksi koulutus on hyvä tilaisuus vaihtaa ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia työyhteisön toimintatavoista kollegoiden kanssa. 

Koulutus on tarkoitettu kuntien, seurakuntien ja niiden alihankkijoiden viherammattilaisille (kaavoittajat, tilaajat, valvojat, suunnittelijat, rakentajat ja kunnossapitäjät).

Hinta 3500€ + alv 24% / ryhmä

Lumitilakoulutus -ohjeet parempaan talveen (3h)

Koulutuksen sisältö

Lumitilakoulutus antaa eväitä paremman talven suunnittelulle.  Koulutuksessa käydään läpi ympärivuotisen suunnittelun tärkeys ja vaikutukset kuntien strategisten tavoitteiden toteutumiselle.  Lisäksi koulutuksessa käydään läpi rakennetun kaupunkiympäristön prosessin eri vaiheet aina lainsäädännöstä ja strategisesta suunnittelusta aina katutilan valvontaan saakka.

Koulutus tuo esille prosessin eri vaiheiden keskeisimmät kipupisteet ja pullonkaulat, hyvät käytännöt ja käytännön työkaluja omaan työhön. Rakennetun kaupunkiympäristön prosessin eri vaiheista esitetään muistilistat paremman talven suunnittelulle ja toteuttamiselle. Lopuksi koulutuksessa käydään läpi suunnitelmaesimerkkejä eri puolelta Suomea ja samalla esitetään kokooja- ja tonttikaduille sekä kiinteistöjen pihoille ja aukioille laadittujen lumitilamitoituskaavioiden käyttö. Kaavioiden avulla suunnittelijat voivat tarkistaa lumitilojen riittävyyden.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kaikille kaupunkiympäristön suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon asiantuntijoille (mm. maankäytön suunnittelijat, kiinteistöjen, katujen ja yleisten alueiden suunnittelijat, rakennuttajat, ympäristösuunnittelijat, rakennusvalvojat, kunnossapidon suunnittelijat ja palveluiden hankkijat). Koulutuksen kesto on noin kolme tuntia. Koulutus antaa eväitä ymmärtämään paremmin rakennetun kaupunkiympäristön ympärivuotisen toimivuuden vaikutussuhteita prosessin eri vaiheiden välillä.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Navico Oy:n hortonomi AMK Eeva Huuhtanen sekä dipl.ins. Timo Perälä. Molemmilla on pitkä ja monipuolinen kokemus talven ja kaupunkiympäristöjen suunnittelusta.

Hinta: 

3500€ + alv 24% koulutus räätälöitynä tilaajan toiveiden mukaisesti 

5000€ + alv 24% koulutus ja auditointi: 

Kuntakohtainen räätälöinti ja suunnitelmien auditointi 

  • Strategioiden ja suunnitelmien läpikäynti sekä suunnitelmien lumitilojen auditointi  

  • 2 asemakaavaa, 2 katusuunnitelmaa, 2 pihasuunnitelmaa, 1 yleiskaavaselostus, kunnan strategian läpikäynti 

Koulutukset voidaan järjestää lähi- tai etäkoulutuksena asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lähikoulutukseen voi osallistua enintään 30 henkilöä ja etäkoulutukseen (Teams) noin 50 henkilöä.