Tietoa puista ja puiden merkityksestä

Miten puut tukevat ympäristön monimuotoisuutta? Minkälaisia terveysvaikutuksia vihreällä ympäristöllä on? Minkälaisia hyötyjä puilla on kaupunkiympäristössä tai minkälainen merkitys puilta on kulttuurimaisemassa? Puunhalausviikon sivuilta löydät tietoa ja tutkimuksia puiden monista merkityksistä.