Vihervalvojien pätevöittäminen

Viherympäristöliitto ry ja RAKLI ry ovat muodostaneet yhdessä vihervalvojien pätevyydentoteamislautakunnan. Lautakunta on määritellyt seuraavat pätevyysvaatimukset:

1. Peruskoulutus ja työkokemus

  • Puutarha-alan peruskoulutuksen saaneelta edellytetään vihertyökohteissa vähintään 6 vuoden työkokemusta ja lisäksi 3 - 4 vuoden kokemusta valvontatehtävistä.
  • Puutarha-alan opistotasoisen tai korkeamman koulutuksen saaneelta edellytetään vihertyökohteissa vähintään 4 vuoden työkokemusta ja lisäksi 2 - 3 vuoden kokemusta valvontatehtävissä.
  • Rakennusvalvojan pätevyyden täyttäviltä edellytetään 3 - 4 vuoden työkokemusta vihertyökohteissa.
  • Vaihtoehtoisesti edellytetään kokemusta viheralan vastuullisissa työtehtävissä 12 - 15 vuotta, mistä ajasta työnjohtotehtävissä vähintään 2 - 3 vuotta.
  • Lisäksi edellytetään, että työkokemus osoittaa hakijan soveltuvan vihertöiden valvontatehtäviin.

2. Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutuksena edellytetään vihertyön valvojakurssin tai rakennusvalvojille järjestetyn vihertöiden valvonnan kurssin tai vastaavan sisällön hallintaa ja vihertyön valvojan tentin suorittamista hyväksyttävästi.

3. Voimassaoloaika

Pätevyydestä annettu todistus on voimassa 10 vuotta myöntämispäivästä lukien. Pätevyystodistuksen uusimiseksi asianomaisen on kirjallisesti osoitettava ammattipätevyytensä säilyneen ajan tasalla. Vihertyön valvojan tentti on voimassa 5 vuotta myöntämispäivästä lukien. Mikäli pätevyyttä haetaan 5 vuotta vanhemmalla tenttitodistuksella, on hakijan osoitettava tietojensa päivittyneen ajan tasalla (esim. täydennyskoulutuksen kautta tai selkeän valvojakokemuksen kautta. HAMK:n Lepaan vihervalvojan päivityskoulutuksen suorittaminen on riittävä osoitus pätevyyden jatkamiseksi).

Pätevyyshakemuksen käsittelystä ja todistuksen kirjoittamisesta peritään 105 euron maksu. Maksu on samansuuruinen myös pätevyyden uusinnan yhteydessä.

Lataa hakemuslomakkeet alta. Lomakkeet voi täyttää sähköisesti, kun lataat ne ensin omalle koneellesi. Täyttöohjeet löydät lomakkeiden lopusta. Muista tallentaa lomake uudelleen täyttämisen jälkeen.

Vihertyön valvojan pätevyyshakemus (pdf)

Vihertyön valvojan pätevyyden uusimishakemus (pdf)

 

Lisätiedot: info(at)vyl.fi ja jyri.uimonen(at)puutarhaliitto.fi