Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Viheralan merkitys

Kaupungistuminen etenee Suomessa ja suurin osa suomalaisista asuu rakennetussa ympäristössä. Kaupungistumisen vauhtia Suomessa kuvaa se, että uusista asunnoista lähes 90 prosenttia rakennetaan suurimpiin kaupunkeihin ja niiden lähistölle. Monet tutkimukset kertovat, että lähellä asuinpaikkaa olevat viherympäristöt ovat tärkeitä ihmisen terveydelle, hyvinvoinnille ja henkiselle tasapainolle.

Viherympäristöllä on vaikutusta ihmisten henkiseen ja fyysiseen terveyteen ja virkeyteen. Eri tutkimuksissa on todettu, että jo lyhyetkin oleskelut puistossa tai metsässä vähentävät stressiä, alentavat verenpainetta ja palauttavat henkistä vireyttä. Jopa ikkunanäkymillä on merkitystä.

Tutkimuksissa on todettu, että vierailut viheralueilla vähenevät etäisyyden kasvaessa viheralueen ja asunnon välillä. Kun etäisyys kasvaa yli 300 metrin, vierailut harvenevat.

Professori Ulrika Stigsdotter puhui esitelmässään viheralueiden etäisyyden vaikutuksista Viherpäivillä 2016.

Viheralueiden saavutettavuus on tärkeä asia kaupunkisuunnittelussa. Esimerkiksi vanhukset, lapset, näkövammaiset ja muut erikoisryhmät tarvitsevat viheralueita lähellä asuinpaikkaa. Vanhusten palvelutalojen, sairaaloiden, koulujen ja päiväkotien ympäristöjen suunnittelu vaatii erikoisosaamista.

Liikunta vähentää sairauksia. Monipuoliset viher- ja virkistysalueet houkuttelevat liikkumaan.

Ilmastonmuutos on tosiasia, johon on varauduttava kaupunkisuunnittelussa. Hetkittäisten sademäärien kasvuun on varauduttava rakentamalla vettä pidättäviä ja viivyttäviä rakenteita, kuten viherkattoja, hulevesipainanteita ja -altaita sekä käyttämällä vettä läpäiseviä pinnoitteita. Kasvillisuuden käyttö lisää veden luontaista puhdistumista sekä veden imeytymistä maaperään, kun vettä ohjataan kasvillisuusalueille.

Hyvin suunniteltu, rakennettu ja hoidettu pihaympäristö nostaa kiinteistön arvoa, parantaa ihmisten sosiaalisuutta sekä lyhentää asunnon myyntiaikaa. Myös asunnon ikkunanäkymällä on merkitystä asunnon myynnissä. Lue lisää Kiinteistömaailman tutkimuksesta ikkunanäkymän merkityksestä.

Ihmisten toiminnasta johtuen maapallon lajisto (hyönteiset, linnut, nisäkkät, kasvillisuus, kalat) vähenee nopeasti. Ilmasto lämpenee ja sen seurauksena eri lajien elinympäristöt vähenevät ja jopa katoavat. Viheralan ammattilaiset pystyvät luomaan elinympäristöjä uhanalaisille lajeille ja siten hidastamaan biodiversiteetin häviämistä.

Osaavalla kaupunkisuunnittelulla luodaan mosaiikkimaista viherrakennetta, mikä turvaa lajiston elinvoiman rakennetussa ympäristössä.

Kasvillisuudella on monipuolista merkitystä rakennetussa ympäristössä. Ydinkeskustoissa yksittäisilläkin puilla on merkitystä. Kasvillisuus sitoo hiilidioksidia, tuottaa happea, sitoo epäpuhtauksia, viilentää ilmaa ja luo elinympäristöä hyönteisille ja linnuille.

Voit lukea lisää kasvillisuuden monipuolisesta merkityksestä esimerkiksi kanadalaisesta raportista tai hollantilaisesta Green City -projektin oppaasta (käännetty suomeksi, Viher- ja ympäristörakentajat ry).

Viherala työllistää

Viheralalla on merkittävä työllistävä vaikutus ja kesäaikaa työntekijämäärä kolminkertaistuu noin 27 000 henkilöön. Viheralan kokonaisarvo on noin 2 miljardia euroa. Lisää viheralan tilastotietoa löytyy sivuiltamme.

Linkkejä:

WHO, maailman terveysjärjestö on julkaissut päättäjille suunnatun oppaan, jonka Viherympäristöliitto on julkaissut suomennettuna. Oppaan idea on kertoa, miksi viheralueet ovat tärkeitä rakenentussa ympäristössä.

WHO:n päättäjäopas: Kaupunkivihreä – opas toimintaan

Alkuperäinen englanninkielinen opas (Urban green spaces: a brief for action, version in english): aukeaa tästä

Kirjoitus WHO-oppaasta Luonnon kirjo, aukeaa tästä.

Suomen ympäristökeskuksen oppaat: Luonto edistämään terveyttä myös kaupungissa, Kemikaalit hallintaan ja materiaalikierrot toimiviksi, Mikromuovit riski ympäristölle, Lineaaritaloudesta kiertotalouteen, Tuhansien vesien maa, Luonto kaupungissa.

SP-Kodin välittäjien arvio pihan vaikutuksesta asunnon myyntihintaan

Hollantilainen Green City -sivusto

Saksalainen Die Grüne Stadt -sivusto 

Green City -projektit eri maissa