Työryhmät

Viherympäristöliiton ammatillinen kehittäminen tapahtuu työryhmissä ja toimikunnissa. Näissä työryhmissä toimitaan mm. alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi sekä lainsäädäntöön vaikuttamiseksi. Liitossa on kaksi virallista lautakuntaa, joissa pätevöitetään vihervalvojia ja leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvatarkastajia. Voit tutustua näiden toimintaan pääotsikon Alan kehittäminen alta.

Liitossa toimii monia työryhmiä ja toimikuntia. Ryhmät työskentelevät mm. alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi. Seuraavassa on listattuna työryhmät ja ryhmien vetäjät:

Julkaisutyöryhmä
Julkaisutyöryhmässä käsitellään liiton julkaisutoimintaa ja laaditaan suunnitelmia vuosittaiselle liiton kustannustoiminnalle.
Puheenjohtaja: Jussi Luomanen, jussi.luomanen(at)hel.fi

Kasvualustatyöryhmä
Kasvualustatyöryhmä käsittelee viheralan kasvualustoihin liittyviä asioita. Asialistalla ovat olleet mm. InfraRyllin kasvillisuusosion päivityksen yhteydessä tarkennukset liiton kasvualusasuosituksiin. Puheenjohtaja: Anu Riikonen, anu.riikonen(at)helsinki.fi

Koulutus-, hanke- ja tutkimustyöryhmä
Koulutus-, hanke- ja tutkimustyöryhmä koordinoi viheralaan liittyvää koulutusta (ei tutkintojen sisältöä) sekä hanke- ja tutkimustoimintaa. Työryhmä järjestää kerran vuodessa hanke- ja tutkimusaihepiiriin liittyvän verkostotapaamisen vuorovuosin yhteistyössä Aalto yliopiston HAMK:in kanssa. Puheenjohtaja Ranja Hautamäki, ranja.hautamaki(at)aalto.fi

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta (ent. ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta)
Lautakunta käsittelee ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutusta, sen sisältöä, kouluttajien pätevyyttä, sertifiointia ja eri koulutusten vertailtavuutta.
Puheenjohtaja: Anna-Kaisa Kaukola, anna-kaisa.kaukola(at)turku.fi

MRL-työryhmä
Työryhmän tehtävänä on kerätä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyvät viheralan asiat ja tehdä esityksiä muutoksista. Puheenjohtaja: Mervi Vallinkoski, mervi.vallinkoski(at)jyvaskyla.fi

Viherpäivien kehitystyöryhmä

Viherpäivien kehitystyöryhmän tehtävänä on kehittää Viherpäivien ja Vihertekniikka-näyttelyn kokonaisuutta sekä ideoida Viherpäivien ohjelmasisältö. Puheenjohtaja on Outi Tahvonen, outi.tahvonen@hank.fi

Vihervalvojien pätevyyden toteamislautakunta
Lautakunnan tehtävänä on hyväksyä vihervalvojat hakemusten perusteella.
Lautakunnan sihteeri: Jyri Uimonen, jyri.uimonen(at)puutarhaliitto.fi

Kunnossapidon hoidon luokituksen kehittäminen

Viheralan hoitoluokituksen sijaan tulee kunnossapidon hoitoluokitus. Työtä ohjaa Viherympäristöliiton hallituksen nimeämä ohjausryhmä. Puheenjohtaja on Pirjo Kosonen, pirjo.kosonen(at)vantaa.fi. Konsulttina on Hanna Tajakka, Viher-Arkki.

Työvaliokunta 
Puheenjohtaja: Sauli Rouhinen

VihNe

Viheralan neuvottelunta tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen ja sihteeri Seppo Närhi.

Lisätietoa näistä työryhmistä ja lautakunnista löydät otsikon Alan kehittäminen alta.