Työryhmät

Viherympäristöliiton ammatillinen kehittäminen tapahtuu työryhmissä ja toimikunnissa. Näissä työryhmissä toimitaan mm. alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi sekä lainsäädäntöön vaikuttamiseksi. Liitossa on kaksi virallista lautakuntaa, joissa pätevöitetään vihervalvojia ja leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvatarkastajia. Voit tutustua näiden toimintaan pääotsikon Alan kehittäminen alta.

Liitossa toimii monia työryhmiä ja toimikuntia. Ryhmät työskentelevät mm. alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi. Seuraavassa on listattuna työryhmät ja ryhmien vetäjät:

Eurooppalainen vihervuosi, kansainvälisten asiain työryhmä (KV-työryhmä)
Työryhmä edistää eurooppalaista viheralan järjestöyhteistyötä, nostaa esille Suomen tavoitteet teemavuodelle sekä ideoi sisältöjä ja yhteisiä tapahtumia Eurooppalaiselle vihervuodelle. Eurooppalaista vihervuotta vietetään vuonna 2022 tai 2023 (aikataulu varmistuu kesän / alkusyksyn 2021 aikana). Sen rinnalla järjestetään Suomen kansallinen Vihervuosi, jonka tematiikka synkronisoidaan Euroopan laajuisen teemavuoden kanssa. Kansainvälinen koordinaattori ja työryhmän puheenjohtaja: Seppo Närhi, narhi.seppo(at)gmail.com

Julkaisutyöryhmä
Julkaisutyöryhmässä käsitellään liiton julkaisutoimintaa ja laaditaan suunnitelmia vuosittaiselle liiton kustannustoiminnalle.
Puheenjohtaja: Jussi Luomanen, jussi.luomanen(at)hel.fi

Kasvualustatyöryhmä
Kasvualustatyöryhmä käsittelee viheralan kasvualustoihin liittyviä asioita. Asialistalla ovat olleet mm. InfraRyllin kasvillisuusosion päivityksen yhteydessä tarkennukset liiton kasvualusasuosituksiin. Puheenjohtaja: Anu Riikonen, anu.riikonen(at)helsinki.fi

Kestävän ympäristörakentamisen työryhmä (KESY)

Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli valmistui keväällä 2018 ja työtä ohjanneen ohjausryhmän työ päättyi. Helmikuussa 2019 Viherympäristöliiton hallitus päätti perustaa työryhmän jatkamaan KESY-toimintamallin toimivuuden seurantaa ja kehittämistyötä. Työryhmän tehtäviä ovat mm KESY-toimintamallin sisällön kehittäminen, käynnistyneistä KESY-toimintamallin mukaisista hankkeista saadun kokemustiedon kerääminen ja toimintamalliin liittyvän kehitystoiminnan ideointi. Työryhmän puheenjohtaja on Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Koulutus-, hanke- ja tutkimustyöryhmä
Koulutus-, hanke- ja tutkimustyöryhmä koordinoi viheralaan liittyvää koulutusta (ei tutkintojen sisältöä) sekä hanke- ja tutkimustoimintaa. Työryhmä järjestää kerran vuodessa hanke- ja tutkimusaihepiiriin liittyvän verkostotapaamisen vuorovuosin yhteistyössä Aalto yliopiston ja HAMK:n kanssa. Puheenjohtaja Elisa Lähde, elisa.lahde(at)aalto.fi

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta (ent. ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta)
Lautakunta käsittelee ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutusta, sen sisältöä, kouluttajien pätevyyttä, sertifiointia ja eri koulutusten vertailtavuutta.
Puheenjohtaja: Anna-Kaisa Kaukola, anna-kaisa.kaukola(at)turku.fi

MRL-työryhmä
Työryhmän tehtävänä on kerätä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyvät viheralan asiat ja tehdä esityksiä muutoksista. Puheenjohtaja: Mervi Vallinkoski, mervi.vallinkoski(at)jyvaskyla.fi

VHT:sta VKT työryhmä
Työtä ohjaa Viherympäristöliiton hallituksen nimeämä ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on Pirjo Kosonen Vantaalta. Konsulttina mukana on MMM Hanna Tajakka, Viher-Arkki.Tavoitteena on uusia VHT kunnossapitoluokituksen pohjaltra. tekstitarkistus pohjautuu KESY-toimintamalliin.

Viherpäivien kehitystyöryhmä

Viherpäivien kehitystyöryhmän tehtävänä on kehittää Viherpäivien ja Vihertekniikka-näyttelyn kokonaisuutta sekä ideoida Viherpäivien ohjelmasisältö. Puheenjohtaja on Outi Tahvonen, outi.tahvonen@hank.fi

Vihervalvojien pätevyyden toteamislautakunta
Lautakunnan tehtävänä on hyväksyä vihervalvojat hakemusten perusteella. Puheenjohtaja Sari Niinivirta-Mamonoff, sari.niinivirta-mamonoff@hel.fi
Lautakunnan sihteeri: Jyri Uimonen, jyri.uimonen(at)puutarhaliitto.fi

Työvaliokunta 
Puheenjohtaja: Sauli Rouhinen

VihNe

Viheralan neuvottelunta tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.

Lisätietoa näistä työryhmistä ja lautakunnista löydät otsikon Alan kehittäminen alta.