Työryhmät

Viherympäristöliiton ammatillinen kehittäminen tapahtuu työryhmissä ja toimikunnissa. Näissä työryhmissä toimitaan mm. alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi sekä lainsäädäntöön vaikuttamiseksi. Liitossa on kaksi virallista lautakuntaa, joissa pätevöitetään vihervalvojia ja leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvatarkastajia. Voit tutustua näiden toimintaan pääotsikon Alan kehittäminen alta.

Liitossa toimii monia työryhmiä ja toimikuntia. Ryhmät työskentelevät mm. alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi. Seuraavassa on listattuna työryhmät ja ryhmien vetäjät:

Eurooppalainen vihervuosi, kansainvälinen työryhmä
Työryhmä edistää eurooppalaista viheralan järjestöyhteistyötä, nostaa esille Suomen tavoitteet teemavuodelle sekä ideoi sisältöjä ja yhteisiä tapahtumia Eurooppalaiselle vihervuodelle. Eurooppalaista vihervuotta vietetään vuonna 2022 tai 2023 (aikataulu varmistuu kesän / alkusyksyn 2021 aikana). Sen rinnalla järjestetään Suomen kansallinen Vihervuosi, jonka tematiikka synkronisoidaan Euroopan laajuisen teemavuoden kanssa. Kansainvälinen koordinaattori ja työryhmän puheenjohtaja: Seppo Närhi, narhi.seppo(at)gmail.com

Julkaisutyöryhmä
Julkaisutyöryhmässä käsitellään liiton julkaisutoimintaa ja laaditaan suunnitelmia vuosittaiselle liiton kustannustoiminnalle.
Puheenjohtaja: Jussi Luomanen, jussi.luomanen(at)hel.fi

Kasvualustatyöryhmä
Kasvualustatyöryhmä käsittelee viheralan kasvualustoihin liittyviä asioita. Asialistalla ovat olleet mm. InfraRyllin kasvillisuusosion päivityksen yhteydessä tarkennukset liiton kasvualusasuosituksiin. Puheenjohtaja: Anu Riikonen, anu.riikonen(at)helsinki.fi

Kestävän ympäristörakentamisen työryhmä (KESY)

Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli valmistui keväällä 2018 ja työtä ohjanneen ohjausryhmän työ päättyi. Helmikuussa 2019 Viherympäristöliiton hallitus päätti perustaa työryhmän jatkamaan KESY-toimintamallin toimivuuden seurantaa ja kehittämistyötä. Työryhmän tehtäviä ovat mm KESY-toimintamallin sisällön kehittäminen, käynnistyneistä KESY-toimintamallin mukaisista hankkeista saadun kokemustiedon kerääminen ja toimintamalliin liittyvän kehitystoiminnan ideointi. Työryhmän puheenjohtaja on Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Koulutus-, hanke- ja tutkimustyöryhmä
Koulutus-, hanke- ja tutkimustyöryhmä koordinoi viheralaan liittyvää koulutusta (ei tutkintojen sisältöä) sekä hanke- ja tutkimustoimintaa. Työryhmä järjestää kerran vuodessa hanke- ja tutkimusaihepiiriin liittyvän verkostotapaamisen vuorovuosin yhteistyössä Aalto yliopiston HAMK:in kanssa. Puheenjohtaja Ranja Hautamäki, ranja.hautamaki(at)aalto.fi

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta (ent. ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta)
Lautakunta käsittelee ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutusta, sen sisältöä, kouluttajien pätevyyttä, sertifiointia ja eri koulutusten vertailtavuutta.
Puheenjohtaja: Anna-Kaisa Kaukola, anna-kaisa.kaukola(at)turku.fi

MRL-työryhmä
Työryhmän tehtävänä on kerätä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyvät viheralan asiat ja tehdä esityksiä muutoksista. Puheenjohtaja: Mervi Vallinkoski, mervi.vallinkoski(at)jyvaskyla.fi

VHT:sta VKT työryhmä
Työtä ohjaa Viherympäristöliiton hallituksen nimeämä ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on Pirjo Kosonen Vantaalta. Konsulttina mukana on MMM Hanna Tajakka, Viher-Arkki.Tavoitteena on uusia VHT kunnossapitoluokituksen pohjaltra. tekstitarkistus pohjautuu KESY-toimintamalliin.

Viherpäivien kehitystyöryhmä

Viherpäivien kehitystyöryhmän tehtävänä on kehittää Viherpäivien ja Vihertekniikka-näyttelyn kokonaisuutta sekä ideoida Viherpäivien ohjelmasisältö. Puheenjohtaja on Outi Tahvonen, outi.tahvonen@hank.fi

Vihervalvojien pätevyyden toteamislautakunta
Lautakunnan tehtävänä on hyväksyä vihervalvojat hakemusten perusteella. Puheenjohtaja Sari Niinivirta-Mamonoff, sari.niinivirta-mamonoff@hel.fi
Lautakunnan sihteeri: Jyri Uimonen, jyri.uimonen(at)puutarhaliitto.fi

Työvaliokunta 
Puheenjohtaja: Sauli Rouhinen

VihNe

Viheralan neuvottelunta tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.

Lisätietoa näistä työryhmistä ja lautakunnista löydät otsikon Alan kehittäminen alta.