Työryhmät

Viherympäristöliiton ammatillinen kehittäminen tapahtuu työryhmissä ja toimikunnissa. Näissä työryhmissä toimitaan mm. alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi sekä lainsäädäntöön vaikuttamiseksi. Liitossa on kaksi virallista lautakuntaa, joissa pätevöitetään vihervalvojia ja leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvatarkastajia. Voit tutustua näiden toimintaan pääotsikon Alan kehittäminen alta.

Liitossa toimii monia työryhmiä ja toimikuntia. Ryhmät työskentelevät mm. alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi. Seuraavassa on listattuna työryhmät ja ryhmien vetäjät:

Hanke- ja tutkimustyöryhmä
Työryhmä ideoi liiton hanke- ja tutkimustyötä. Tämä sisältää sekä omia että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tehtäviä hankkeita tai tutkimuksia.
Puheenjohtaja: Pia Kuusiniemi, pia.kuusniemi(at)loci.fi

Julkaisutyöryhmä
Julkaisutyöryhmässä käsitellään liiton julkaisutoimintaa ja laaditaan suunnitelmia vuosittaiselle liiton kustannustoiminnalle.
Puheenjohtaja: Jussi Luomanen, jussi.luomanen(at)hel.fi

Kasvualustatyöryhmä
Kasvualustatyöryhmä käsittelee viheralan kasvualustoihin liittyviä asioita. Asialistalla ovat olleet mm. InfraRyllin kasvillisuusosion päivityksen yhteydessä tarkennukset liiton kasvualusasuosituksiin. Puheenjohtaja: Anu Riikonen, anu.riikonen(at)helsinki.fi

Kestävä ympäristörakentaminen -työryhmä KESY 
Kesällä 2015 perustettu työryhmä käsittelee prosessikuvausta, terminologiaa, eettisiä pelisääntöjä ja laatu- ja ympäristöasioita sekä kestävän ympäristön suunnittelua, rakentamista ja hoitoa.
Puheenjohtaja: Emilia Weckman, emilia.weckman(at)we3.fi

Koulutuspolkutyöryhmä
Koulutuspolkutyöryhmä ajaa aktiivisesti viheralan koulutusasioita sekä työelämän ja tutkimusmaailman yhteistyötä.
Puheenjohtaja: Outi Tahvonen, outi.tahvonen(at)hamk.fi

Koulutustyöryhmä
Koulutustyöryhmän vastuulla on kehittää liiton jatko- ja täydennyskoulutusta. Tämä työryhmä vastaa yhdessä Jyri Uimosen kanssa mm. Viherpäivien seminaariohjelman ideoinnista.
Puheenjohtaja: Pirjo Kosonen, pirjo.kosonen(at)vantaa.fi

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta (ent. ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta)
Lautakunta käsittelee ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutusta, sen sisältöä, kouluttajien pätevyyttä, sertifiointia ja eri koulutusten vertailtavuutta.
Puheenjohtaja: Seppo Närhi, seppo.narhi(at)vyl.fi

Maiseman huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa -työryhmä MaMa 
MaMa-työryhmä on käsitellyt maankäyttö- ja rakennuslain sisältöasioita ja ollut tekemässä Virtaa viherrakenteesta -esitettä.
Puheenjohtaja: Mervi Vallinkoski, mervi.vallinkoski(at)jyvaskyla.fi

MRL-työryhmä
Työryhmän tehtävänä on kerätä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyvät viheralan asiat ja tehdä esityksiä muutoksista. Puheenjohtaja: Mervi Vallinkoski, mervi.vallinkoski(at)jyvaskyla.fi

Vihervalvojien pätevyyden toteamislautakunta
Lautakunnan tehtävänä on hyväksyä vihervalvojat hakemusten perusteella.
Lautakunnan sihteeri: Jyri Uimonen, jyri.uimonen(at)puutarhaliitto.fi

Työvaliokunta 
Puheenjohtaja: Sauli Rouhinen

Lisätietoa näistä työryhmistä ja lautakunnista löydät otsikon Alan kehittäminen alta.