Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Työryhmät

Viherympäristöliiton ammatillinen kehittäminen tapahtuu työryhmissä ja toimikunnissa. Näissä työryhmissä toimitaan mm. alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi sekä lainsäädäntöön vaikuttamiseksi. Liitossa on kaksi virallista lautakuntaa, joissa pätevöitetään vihervalvojia ja leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvatarkastajia. Voit tutustua näiden toimintaan pääotsikon Alan kehittäminen alta.

Liitossa toimii monia työryhmiä ja toimikuntia. Ryhmät työskentelevät mm. alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi. Seuraavassa on listattuna työryhmät ja ryhmien vetäjät:

Kansainvälisten asiain työryhmä (KV-työryhmä)
Työryhmä edistää eurooppalaista viheralan järjestöyhteistyötä, nostaa esille Suomen tavoitteet teemavuodelle sekä ideoi sisältöjä ja yhteisiä tapahtumia Eurooppalaiselle vihervuodelle. Eurooppalaista vihervuotta vietetään vuonna 2022 tai 2023 (aikataulu varmistuu kesän / alkusyksyn 2021 aikana). Sen rinnalla järjestetään Suomen kansallinen Vihervuosi, jonka tematiikka synkronisoidaan Euroopan laajuisen teemavuoden kanssa. Kansainvälinen koordinaattori ja työryhmän puheenjohtaja: Seppo Närhi, narhi.seppo(at)gmail.com

Julkaisutyöryhmä
Julkaisutyöryhmässä käsitellään liiton julkaisutoimintaa ja laaditaan suunnitelmia vuosittaiselle liiton kustannustoiminnalle.
Puheenjohtaja: Jussi Luomanen, jussi.luomanen(at)hel.fi

Kasvualustatyöryhmä
Kasvualustatyöryhmä käsittelee viheralan kasvualustoihin liittyviä asioita. Asialistalla ovat olleet mm. InfraRyllin kasvillisuusosion päivityksen yhteydessä tarkennukset liiton kasvualusasuosituksiin. Puheenjohtaja: Anu Riikonen, anu.riikonen(at)sitowise.com

Kestävän ympäristörakentamisen työryhmä (KESY)

Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli valmistui keväällä 2018 ja työtä ohjanneen ohjausryhmän työ päättyi. Helmikuussa 2019 Viherympäristöliiton hallitus päätti perustaa työryhmän jatkamaan KESY-toimintamallin toimivuuden seurantaa ja kehittämistyötä. Työryhmän tehtäviä ovat mm KESY-toimintamallin sisällön kehittäminen, käynnistyneistä KESY-toimintamallin mukaisista hankkeista saadun kokemustiedon kerääminen ja toimintamalliin liittyvän kehitystoiminnan ideointi. Työryhmän puheenjohtaja on Anna Levonmaa, anna.levonmaa(a)tampere.fi

Koulutus-, hanke- ja tutkimustyöryhmä
Koulutus-, hanke- ja tutkimustyöryhmä koordinoi viheralaan liittyvää koulutusta (ei tutkintojen sisältöä) sekä hanke- ja tutkimustoimintaa. Työryhmä järjestää kerran vuodessa hanke- ja tutkimusaihepiiriin liittyvän verkostotapaamisen vuorovuosin yhteistyössä Aalto yliopiston ja HAMK:n kanssa. Puheenjohtaja Elisa Lähde, elisa.lahde(at)aalto.fi

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta (ent. ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta)
Lautakunta käsittelee ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutusta, sen sisältöä, kouluttajien pätevyyttä, sertifiointia ja eri koulutusten vertailtavuutta.
Puheenjohtaja: Anna-Mari Tiitinen-Kairi, anna-mari.tiitinen-kairi(a)hel.fi

Viherpäivätyöryhmä

Viherpäivätyöryhmän tehtävänä on kehittää Viherpäivien seminaarien ja näyttelyn kokonaisuutta sekä ideoida Viherpäivien ohjelmasisältö. Työryhmä koostuu monipuolisesti Viherympäristöliiton jäsenyhdistysten sekä tapahtumaan liittyvien sidosryhmien edustajista. Puheenjohtajana työryhmässä toimii maisema-arkkitehti Pia Kuusiniemi, pia.kuusiniemi(a)loci.fi

Vihervalvojien pätevyyden toteaminen
Lautakunnan tehtävänä on hyväksyä vihervalvojat hakemusten perusteella. Puheenjohtaja Sari Niinivirta-Mamonoff, sari.niinivirta-mamonoff@hel.fi
Lautakunnan sihteeri: Taavi Forssell, taavi.forssell(at)vyl.fi

VihNe

Viheralan neuvottelunta tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.

Viherympäristö-lehden toimituskunta

Toimituskunnan tehtävänä on ideoida Viherympäristö-lehden teemoja ja kehittää lehteä. Toimituskunnan puheenjohtaja: Liisa Hyttinen, liisa.hyttinen@vyl.fi

Lisätietoa näistä työryhmistä ja lautakunnista löydät otsikon Alan kehittäminen alta.