Omavalvonta

Viherympäristöliitto ry teetti vuonna 2017–2018 omavalvonnassa hyödynnettävää materiaalia paikalla tehtävien kasvualustojen tekemiseen ja kemiallisten kasvisuojelutöiden tekemiseen sekä kasvintuhoojien tarkkailuun. Tarkoituksena on yhtenäistää viheralan käytäntöjä näiden työtehtävien omavalvonnassa.

Materiaalia on työstetty yhteistyössä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran (nyk. Ruokavirasto) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa. Lisäksi materiaali on ollut kommentoitavana Viherympäristöliiton hallituksella, Viherympäristöliiton Kasvualustatyöryhmällä ja Kestävä ympäristörakentaminen KESY -hankkeen asiantuntijatiimeillä. Materiaalin kokoamisesta vastasi MMM Hanna Tajakka Viher-Arkista.  

Omavalvontamateriaalia on työstetty kasvinsuojelutöihin, paikalla tehtävien kasvualustojen valvmistukseen sekä kasvintuhoojien tarkkailuun.