24. Puunhoidon seminaari ja ammattilaisnäyttely 27.11.2020 - PUIDEN MAANALAINEN ELÄMÄ

27.11.2020 - 27.11.2020

Turun Virastotalo
Suomen Puunhoidon Yhdistys

Tervetuloa mielenkiintoiseen ja tiedontäytteiseen Puunhoidon Seminaariin! Tämän vuoden SPY:n seminaarissa puhutaan kasvualustoista, sekä maan eliöyhteisöjen, kuten mykorritsojen, hienojuurten ja lahottajasienten toiminnasta ja merkityksestä puuvartisten hyvinvoinnille. Puhujat ovat alansa kansainvälistä huippua.

Prof. Lynne Boddy (Cardiff University, UK) kertoo maan sieniyhteisöjen ja selkärangattomien toiminnasta puun lahottajina, ravinteiden kierrossa ja ekosysteemin toiminnassa.

Johtava tutkija Taina Pennanen (Luke) puhuu mykorritsojen merkityksestä puiden menestymiselle.

Prof. Heljä-Sisko Helmisaari (Helsingin Yliopisto) kertoo hienojuurten kasvudynamiikasta, kuolevien hienojuurten merkityksestä maan karikkeessa ja puiden juuristoyhteyksistä. Asiantuntija Anu Riikonen (Sitowise) kertoo puuvartisten kasvualustasuosituksista ja eloperäisten lannoitevalmisteiden käytöstä.

Puuasiantuntija Aki Männistö (Turun kaupunki) kertoo käytännön esimerkkejä ja kokemuksia kaupunkipuiden kasvualustaratkaisuista meillä ja maailmalla.

Seminaari järjestetään Turussa Virastotalolla 27.11.2020.
Prof. Lynne Boddy esiintyy etäyhteyksin englanniksi. Muut puhujat esiintyvät suomeksi.
Tilaisuuteen järjestetään etäosallistumismahdollisuus.

Lisätietoa: https://www.suomenpuunhoidonyhdistys.fi/tapahtumat/

Liittyvät tiedostot