Toimenpiteet suunnittelussa

  • Suunnitellaan kohde siten, että minimoidaan bensiinikäyttöisten koneiden ja laitteiden käyttö.
  • Valitaan kasvilajeja, jotka vaativat vähän hoitoa tai jotka voidaan hoitaa käsikäyttöisillä laitteilla/ työvälineillä.
  • Varmistetaan, että kunnossapitosuunnitelmassa otetaan huomioon aikataulutetun hoidon periaate, määritetään koneille ja laitteille päästöjen raja-arvot, ja suositaan ensisijaisesti manuaalisia välineitä ja sähkökäytteisiä laitteita.
  • Muutetaan mahdollisuuksien mukaan nurmikkoalueet maanpeitekasvillisuudelle tai pensaikoksi. Laajat nurmikkoalueet voidaan muuttaa niittyalueiksi tai ennallistaa niistä luonnontilaisia.