Toimenpiteet kunnossapidossa

  • Puhdistetaan varjostavat rakenteet, päällysteet ja muut pintamateriaalit säännöllisesti heijastavuuden ylläpitämiseksi.
  • Hoidetaan ja kunnostetaan varjostavaa kasvillisuutta siten, että varjostava vaikutus säilyy asetettujen tavoitteiden mukaisena.