Toimenpiteet suunnittelussa

  • Konsultoidaan suunnittelussa paikallista kasviasiantuntijaa kasvilajeista, joista saadaan suurin mahdollinen hyöty paikallisissa olosuhteissa.
  • Valitaan puu- ja pensaslajeja, jotka tarjoavat energiansäästön lisäksi muita hyötyjä alueelle, kuten ravintoa ja elinympäristöjä muille luonnonlajeille tai näkösuojaa.
  • Valitaan puuistutuksiin lehtipuita, jotka päästävät auringonvalon lävitse talvisin ja tarjoavat varjostusta kesäisin.
  • Suunnitellaan tuulensuojaistutus siten, että puu- ja pensasrivit sijoitetaan porrastetusti.
  • Suunnitellaan tuulensuojan istutus- ja rivivälit siten, että puiden ja pensaiden hoito on mahdollista asianmukaisella laitteistolla.