Toimenpiteet kunnossapidossa

  • Noudatetaan kemikaalien turvalliselle käytölle asetettuja tavoitteita ja toimintaperiaatteita.
  • Noudatetaan alueelle laadittua kunnossapitosuunnitelmaa.
  • Käytetään integroitua kasvinsuojelua kasvintuhoojien torjunnassa.
  • Kemikaaleja käyttävillä työntekijöillä ja aliurakoitsijoilla tulee olla vaadittava kasvinsuojelututkinto, joka perehdyttää kemikaalien turvalliseen ja huolelliseen käsittelyyn sekä henkilökohtaiseen suojautumiseen. Lisäksi suositellaan, että kunnossapitoa suunnittelevilla ja asiassa neuvontaa antavilla on em. tutkinto.
  • Kemikaalien levitykseen käytettävät laitteet ja välineet huolletaan, kalibroidaan ja säädetään huolellisesti.
  • Kemikaalien levitys tehdään huolellisesti ja tarkoin vain suunnitellulle käsittelyalueelle.
  • Pidetään kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet aina työntekijöiden nähtävillä.
  • Jos käytetään kasvilajeja, jotka ovat herkistyneet tuholaistartunnoille, perehdytään tunnistamaan tuholaisen elinvaiheet. Tämä tieto lisätään kohteen seuranta-aikatauluun.