Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet suunnittelussa

 • Kiinnitetään huomiota rakennusten ympärillä tai välittömässä läheisyydessä olevien ulkoalueiden viihtyisyyteen, esteettisyyteen ja siihen, että näkymät näille ulkoalueille ovat miellyttävät.
 • Helpotetaan rakennusten, erityisesti vanhainkotien, palvelutalojen, sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten ulkoalueille pääsyä toteuttamalla uloskäynnit niin, että esteetön liikkuminen on mahdollista. Kiinnitetään huomioita myös kulkuväylien helppokulkuisuuteen.
 • Sijoitetaan ulkoalueille liikkumiseen kannustavia ulkoaktiviteettipaikkoja ja liikuntavälineitä.
 • Järjestetään ulkoalueille palveluja, jotka tukevat käyttäjiä alueen käytön aikana (vesipiste, pyöräpaikat, yleisö-WC)
 • Sijoitetaan ulkoalueille kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset voivat tavata toisiaan ja esimerkiksi syödä, työskennellä ja leikkiä.
 • Esisuunnittelun aikana kartoitetaan alueet, jotka ovat hiljaisia ja antaisivat parhaan hyödyn alueen käyttäjien henkiselle hyvinvoinnille. Alueiden valinnassa kiinnitetään huomiota varjostaviin puihin, näkymiin ja maamerkkeihin ja alueelta tai sen ulkopuolelta mahdollisesti aiheutuviin stressitekijöihin.
 • Osallistetaan sidosryhmät ja käyttäjät suunnittelutyöhön tunnistamaan alueen ja sen käyttäjien tarpeet sekä soveltuvat menetelmät henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Huomioidaan eri käyttäjäryhmien sosiaaliset tarpeet. Suunnitellaan erityisesti lapsille soveltuvia tiloja, istuinpaikkoja ja pelejä, esimerkiksi teemaleikkipuistoja.
 • Sustainable Sites- ohjelmassa on annettu mm. seuraavia ohjeita suunnitteluun:
  • Yhden suuren rauhoittumiseen tarkoitetun paikan sijasta suunnitellaan pienempiä ympäri kohdealuetta sijoittuvia rauhoittumisen ja henkisen palautumisen tiloja. Yhdistetään mahdollisuuksien mukaan rauhoittumiseen tarkoitetut ulkotilat julkisiin sisätiloihin luontoyhteyden vahvistamiseksi.
  • Rauhoittumiseen tarkoitetut ulkotilat sijoitetaan kauemmassa häiriötä aiheuttavista lähteistä (mekaaniset laitteet, rakennus- ja palvelualueet ja liikennealueet). Yhdistetään melun vähentämiseksi vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten hiljaisia päällysteitä, tiheää kasvillisuutta, maavalleja sekä aitoja tai seinäkkeitä. 
  • Suojatun tilan luomiseksi, istumapaikat rajataan matalalla muurilla, aidalla, kasvillisuudella tai maastonmuotoilulla. Muurit, aidat ja kasvillisuus voivat lieventää, ohjata tai estää tuulisuutta.
  • Rajatuille alueille suunnitellaan vaihtoehtoisia istuinpaikkoja. Istuimia sijoitetaan sekä aurinkoisille että varjoisille paikoille ja niissä huomioidaan mukavuus ja liikuteltavuus.
  • Alueelle suunnitellaan paikkakohtaisesti tuulen- ja auringonsuojia sekä muita suojaavia elementtejä. Suunnittelussa hyödynnetään kasvillisuutta ja viherseiniä tai -aitoja suojaamaan liialliselta tuulelta, auringonvalolta, liikenteeltä tai epämiellyttäviltä näkymiltä.
  • Suunnittelussa huomioidaan elementit tai kasvillisuus, jotka lisäävät moniaistisia, esteettisiä kokemuksia, kuten metsiköt tai puuryhmät, vesirakenteet, kukkien tai lehtien tuoksut, tuntoaistien vaihtelut sekä taide.
  • Suunnitellaan erityisesti lapsille soveltuvia tiloja, istuinpaikkoja ja pelejä, kuten teemaleikkipuistoja.
  • Kohtaamispaikoiksi soveltuvien alueiden valinnassa kiinnitetään huomiota varjostavaan puustoon sekä näkymiin.
  • Tavoitteena on, että kohdealueella on ulkotiloissa sosiaalista kanssakäymistä edistäviä kohtaamispaikkoja, jotka sisältävät seuraavia toimintoja:
   • Istuinpaikat vähintään 10 prosentille alueen kokonaiskäyttäjämäärästä. Istuinpaikat suunnitellaan erikokoisille ryhmille sopiviksi, sekä alueen tai paikan käyttötarkoitukseen soveltuviksi.
   • Suunnitteluratkaisuja, jotka vaikuttavat suotuisasti kohteen pienilmastoon (aurinko, varjostus, tuuli).
   • Palveluja, mukavuuksia tai toimintapaikkoja (kuten pelit, langaton internet, ruokakojut, piknik- ja ruokailualueet, ulkoilmateatterit, leikkipaikat, torimyynti).
  • Suositaan liikuteltavia istuimia, jos mahdollista. Istuskelupaikat rajataan matalilla muureilla tai kasvillisuudella. Istuskelupaikoissa huomioidaan sekä aurinkoiset että varjoiset alueet.