Toimenpiteet suunnittelussa

  • Selvitetään alueen ja sitä ympäröivien alueiden soveltuvuus hyötyviljelyyn.
  • Selvitetään alueen käyttöhistoria, jotta voidaan määrittää mahdolliset maaperässä olevat epäpuhtaudet, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia viljelykasvien terveellisyyteen. Teetään tarvittavat selvitykset maaperän ja kasvualustan soveltuvuudesta hyötyviljelylle.
  • Esitetään kunnossapitosuunnitelmassa hoitotoimenpiteet hyötyviljelyn toteuttamiseksi kestävällä tavalla.
  • Hyödynnetään viljelyssä erilaisia viljelytapoja (kasvihuoneet, viljelylaatikot, ruukkuviljelmät), joilla mahdollistetaan vaihtoehtoisten tilojen käyttö sekä vähennetään mahdollisista pilaantuneista ja kunnostamattomista maaperistä aiheutuvia terveysriskejä.