Toimenpiteet kunnossapidossa

  • Suunnitellaan kasvillisuuden hoito- ja kunnostustoimenpiteet siten, että kasvillisuusalueille asetetut tavoitteet biomassan ja ekosysteemipalvelujen määrälle ja laadulle toteutuvat.
  • Seurataan kasvillisuuden terveyttä ja kuntoa.
  • Ajoitetaan kunnossapitotyöt kasvillisuuden tarpeiden ja toiminnan mukaan.
  • Käytetään maanparannusaineita ja -menetelmiä, jotka parhaiten tukevat maaperän eliöstön, rakenteen, vesitalouden, ravinnetalouden, ilman ja kaasujen vaihdon toimintaa, kuten luonnonmukaisia lannoitteita ja eloperäistä ainesta.
  • Käytetään menetelmiä, jotka parhaiten tukevat kasvillisuuden elintoimintoja ja terveyttä.