Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet kunnossapidossa

 • Perehdytetään ja opastetaan oman organisaation ja aliurakoitsijoiden kunnossapitotyön tekijät:
 • tunnistamaan EU:lle haitalliset ja kansallisesti haitalliset vieraslajit sekä karanteenituhoojat.
 • poistamaan ja hävittämään EU:lle ja kansallisesti haitalliset vieraslajit sekä karanteenituhoojat asianmukaisesti.
 • hävittämään EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien leviämisalustoina toimineet kasvit, puiset pakkausmateriaalit, kasvijäte ja maa-aines asianmukaisesti.
 • puhdistamaan käsittelyssä käytetyt työkoneet ja -välineet ja kuljetuskalusto asianmukaisesti.
 • EU:lle haitallisista tai kansallisesti haitallisista vieraslajihavainnoista ja karanteenituhoojista tehdään ilmoitus tilaajalle ja ELY-keskukseen.
 • Karanteenituhoojista tehdään ilmoitus myös Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
 • Poistetaan ja hävitetään vieraslajit tilaajan, kunnan ympäristöviranomaisen ja ELY-keskuksen ohjeiden mukaan.
 • Poistetaan ja hävitetään karanteenituhoojat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohjeiden mukaan.
 • Laaditaan työohjeet EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien leviämisen estämiseksi koneiden mukana.
 • Maa-ainesten ja kasvijätteen, jotka sisältävät EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja ja karanteenituhoojia, käsittelyssä käytetyt työkoneet ja -välineet ja kuljetuskalusto pestään huolellisesti ennen niiden käyttöä muussa käytössä. Huolehditaan, etteivät pesuvedet kulkeudu ympäristöön.
 • Noudatetaan erityistä varovaisuuttaa poistettaessa EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja ja karanteenituhoojia maaperän tai kasvillisuuden suojavyöhykkeiltä. Noudatetaan kohdassa 2.1 kuvattuja toimenpiteitä/ toimintaperiaatteita.