Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet kunnossapidossa

 • Tehdään kunnossapitotyöt materiaalien, tuotteiden ja rakenteiden vaatimalla tavalla oikea-aikaisesti ja riittävän usein.
 • Tehdään tarvittavat materiaalien, tuotteiden ja rakenteiden vaatimat korjaukset mahdollisimman pian vaurion havaitsemisen jälkeen.
 • Estetään havaitun vaurion eteneminen väliaikaisin ratkaisuin, jos vauriota ei voida välittömästi korjata.
 • Tehdään materiaali- ja tuotemenekkilaskelmat huolellisesti välttäen ylimääräisiä hankintoja.
 • Suositaan hankinnoissa kierrätettäviä materiaaleja ja tuotteita sekä kierrätysmateriaaleja ja -tuotteita.
 • Hankitaan kestävästi tuotettuja materiaaleja ja tuotteita.
 • Suunnitellaan kunnossapitotyössä syntyvien maa-, kivi- ja kasviaineksien sekä muiden jätteiden lajittelu ja uusio- ja/ tai uudelleenkäyttö.
 • Suunnitellaan materiaalin ja tuotteiden käyttö huolellisesti välttäen materiaalihukkaa.
 • Uudelleenkäytetään ja kierrätetään kunnossapidosta syntyneet jätteet, kuten maa-ainekset, kiviainekset ja kasvijätteet.
 • Perehdytetään työntekijät ja aliurakoitsijat työkohteesta syntyvien aineksien ja jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen.
 • Lajitellaan syntyvät ainekset ja jätteet huolellisesti.
 • Hävitetään saastuneet maa-ainekset, sairas kasvillisuus ja EU:lle ja kansallisesti haitalliset vieraslajit ja karanteenituhoojat asianmukaisesti.
 • Sijoitetaan kierrätettävien materiaalien keräysastiat roska-astioiden viereen/läheisyyteen.
 • Käytetään kierrätettäviä aineksia maanparannukseen ja kasvualustan kattamiseen maa-analyysitulosten, yleisten laatuvaatimusten ja viranomaisten ohjeiden mukaan.
 • Toimitetaan kunnossapitokohteesta ylijäävä ja käyttökelpoinen aines toisessa kohteessa hyödynnettäväksi tai paikalliseen ainespörssiin tai muuhun kierrätyspaikkaan muiden toimijoiden hyödynnettäväksi.
 • Kompostoidaan ylimääräinen kasvi- ja muu orgaaninen aines viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Optimoidaan kierrätykselle varattujen alueiden koko ja toiminta
 • Kierrätetään kasvien leikkuujätteet muodostamalla katetta ja kompostia.
 • Laaditaan jätevirran selvitys, jotta voidaan arvioida miten paljon kierrätettävää kasvimateriaalia kohteessa syntyy.
 • Asetetaan tavoitteet kasvien leikkuujätteen kierrätykselle esimerkiksi Suistanable Sites- ohjelman mukaisesti:
  • Tavoitteena on kompostoida tai kierrättää 100 prosenttisesti kasvien leikkuujätteet.
 • Varmistetaan, että kunnossapitosuunnitelmassa on laadittu toimintamalli kompostoinnin toteuttamiseksi sekä leikkuujätteen keräämiseksi paikalla.
  • Kompostoidaan kaikki kunnossapidon yhteydessä syntynyt kasvimateriaali.
  • Käytetään silppuavaa leikkuria nurmikonleikkauksessa.