Toimenpiteet kunnossapidossa

  • Hankitaan kunnossapidon materiaaleja ja tuotteita, joiden raaka-aineet on hankittu ja tuotettu ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi.
  • Käytetään korjaustöihin paikallisesti/alueellisesti tai logistisesti ympäristöystävällisesti tuotettuja materiaaleja ja tuotteita.
  • Käytetään korjaustöihin puumateriaaleja ja -tuotteita, jotka on valmistettu kestävin periaattein kasvatetusta ja ympäristösertifioidusta (PEFC tai FSC) puusta.
  • Käytetään mahdollisuuksien mukaan kierrätyspuutavaraa.