Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Hulevesien hallinta

TAVOITTEET

 • Hallitaan rankkasateiden ja kaupunkitulvien haitallisia vaikutuksia.
 • Edistetään luonnonmukaista hulevesien käsittelyä.
 • Vähennetään taajamissa ja tiivistyvissä kaupunkirakenteissa muodostuvia hulevesiä ja niiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia vesiekosysteemeille ja infrarakenteille.
 • Ylläpidetään alueiden vesitasapainoa ja hyvää vedenlaatua.
 • Tehdään hulevesien luonnonmukaisista hallintajärjestelmistä viihtyisyyttä lisääviä, näkyviä ja esteettisesti korkeatasoisia.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

 • Otetaan käyttöön ratkaisuja, jotka vähentävät hulevesien syntyä, kuten viherkattoja ja -seiniä sekä läpäiseviä päällysteitä.
 • Ylläpidetään alueiden vesitasapainoa ja hyvää vedenlaatua hulevesiä viivyttämällä sekä ohjaamalla pintavaluntaa ja kuivan kauden pohjavaluntaa.
 • Käsitellään hulevedet luonnonmukaisesti hyödyntämällä maaston muotoilua, maa-ainekerroksien vettä imeyttäviä, suodattavia ja puhdistavia ominaisuuksia sekä kasvillisuuden vettä puhdistavia, veden kulkua ohjaavia ja vettä haihduttavia ominaisuuksia tai hyödyntämällä hulevedet syntypaikalla vesialtaissa ja -rakenteissa ja kasvillisuusalueiden kastelussa.
 • Hyödynnetään hulevedet alueen viihtyisyyden lisäämiseen samalla kun ne otetaan vastaan, johdetaan ja käsitellään alueella.
 • Toteutetaan alueen käyttäjälle näkyviä ja saavutettavia hulevesien hallintajärjestelmiä ja -rakenteita.
 • Noudatetaan kansallista vieraslajistrategiaa vieraslajien käsittelyssä. EU:lle haitalliset ja kansalli­sesti haitalliset vieraslajit ja karanteenituhoojat on lueteltu vieraslajiportaalissa.