Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimintaohjeet kunnossapidossa

 • Kuvataan työkohteen turvallisuussuunnitelmassa keinot, joiden avulla voidaan välttää ja torjua haitta-aineiden ja kemikaalien päästöt hulevesiin ja vesistöihin.
 • Suunnitellaan kunnossapitotoimenpiteet, kuten materiaalien välivarastointi, ajoneuvoreitit, pysäköinti ja kunnossapitokohteen taukotilat siten, etteivät ne:
  • vaikuta kielteisesti veden kulkureitteihin 
  • vaikuta kielteisesti alueen kykyyn varastoida tulva- ja hulevesiä
  • edistä maaperän eroosiota
  • nopeuta sedimenttien ja hulevesien epäpuhtauksien kulkeutumista vastaanottaviin vesistöihin.
 • Suojataan alueen vesistö kunnossapidon aikana.
 • Otetaan huomioon sääolosuhteet kunnossapidon aikana.
 • Käytetään tuholaisten ja vieraslajien torjunnassa ennakoivia ja luonnonmukaisia torjuntamenetelmiä ja -aineita.
 • Vähennetään lannoitteiden käyttöä ja ravinteiden karkaamista vesistöihin käyttämällä esimerkiksi hitaasti ravinteita vapauttavia lannoitteita.
 • Suojataan alueelle välivarastoidut materiaalit, kuten kateaineet, maanparannusaineet, lannoitteet ja kalkitusaineet, sateelta.
 • Estetään epäpuhtauksien kulkeutuminen alueen ulkopuolelle tai alueen pohjavesiin.
 • Vältetään tiesuolan tai muiden ympäristölle haitallisten liukkaudenestoaineiden käyttöä alueella.
 • Vältetään alueella tehtäviä työkoneiden ja -välineiden huoltoa.
 • Vältetään ajoneuvojen tankkausta alueella.
 • Hoidetaan hulevesirakenteet luonnonmukaisen ekosysteemin tavoin luonnon vesilähteitä, alkuperäisiä kasvilajeja ja kasviyhdyskuntia sekä muita paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia vesieliöitä apuna käyttäen.
 • Huom! Uimapaikoiksi tai muuhun ihmiskosketukseen tarkoitetut vesirakenteet voivat vaatia vaihtoehtoisia käsittelytoimenpiteitä, kuten otsonointia tai lämpökäsittelyä, jos niihin on ohjattu hulevesiä.