Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimintaohjeet suunnittelussa

 • oudatetaan suunnittelussa alueelle laadittua hulevesiohjelmaa tai -strategiaa.
 • Hyödynnetään suunnittelussa hulevesimallinnuksia, alan tutkimustietoa, innovaatioita ja pilottikohteista saatuja kokemuksia.
 • Suunnitellaan luonnonmukaiset hulevesirakenteet alueen käyttäjille visuaalisesti näkyviksi ja fyysisesti lähestyttäviksi.
 • Suunnitellaan hulevesirakenteet luonnonmukaisen ekosysteemin tavoin, vesilähteitä, alkuperäisiä kasvilajeja ja kasviyhdyskuntia sekä muita paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia vesieliöitä hyödyntäen.
 • Säilytetään vesistöt mahdollisimman luonnonmukaisina eikä hyödynnetä niitä hulevesirakenteiden toteutuksessa.
 • Suunnitellaan hulevesijärjestelmät käsittelemään hulevesien mukana kulkeutuvat epäpuhtaudet siten, etteivät ne kulkeudu edelleen vastaanottaviin vesistöihin.
 • Vähennetään epäpuhtauksien kertymistä alueella muodostuviin hulevesiin yhdistelemällä erilaisia luonnonmukaisia hulevesien käsittelymenetelmiä ja -rakenteita kohteeseen sopivalla tavalla.
 • Hyödynnetään hulevesien käsittelyketjua, joka tukee erilaisia epäpuhtauksien poistomekanismeja, kuten hulevesien:
  • haihduttaminen
  • viivyttäminen ja pidättäminen
  • imeyttäminen
  • laskeuttaminen
  • suodattaminen
  • biologinen sitominen, pilkkominen ja muuntaminen
  • varastointi esim. biomassaan.
  • Kiinnitetään huomio hulevesien hallintamenetelmien valinnassa maaperän ja kasvillisuuden kykyyn viivyttää valuntaa ja epäpuhtauksia kokonaishaihdunnan sekä biopuhdistuksen kautta.
  • Käytetään menetelmiä, jotka ylläpitävät alueen luonnollista virtaamaa sekä pohjaveden uusiutumisnopeutta.
  • Pienennetään hulevesien valunnan määrää ja voimakkuutta keräämällä hulevesiä.
  • Huomioidaan suunnittelussa, että purkuvesien voimakkuus ja määrä eivät:
   • lisää eroosiota vastaanottavissa purku-uomissa
   • vaikuta kielteisesti purku-uomien luonnolliseen virtaamaan tai pohjaveden määrään ja tasoon.
  • Puretaan käsitellyt ja käsittelemättömät hulevedet purku-uomien luonnollista virtaamaa mukaillen.
  • Vähennetään syntyvien hulevesien määrää esimerkiksi päällystemateriaalivalinnoilla.
  • Vähennetään vettä läpäisemättömien päällysteiden määrää korvaamalla ne esimerkiksi vettä läpäisevällä betonilla, asfaltilla ja kiveyksellä.
  • Vältetään alueen rakennuksissa, rakenteissa ja pinnoissa käytettäviä materiaaleja ja tuotteita, joista voi vapautua epäpuhtauksia hulevesiin, kuten:
 • kuparisia ja sinkittyjä katttoja, räystäskouruja, syöksytorvia ja verhouksia
 • galvanoituja materiaaleja, kuten aidat, tolpat, suojakaiteet, suuntaviitat
 • kyllästettyä puutavaraa.
 • Johdetaan hulevedet kovilta pinnoilta kasvillisuusalueille osoittamalla suunnitelmassa tietyt kasvillisuusalueet vastaanottamaan hulevesiä.
 • Suunnitellaan hulevesien viivyttäminen ja imeyttäminen kasvillisuutta ja maaperää hyödyntäen käyttämällä esimerkiksi ratkaisuja, kuten:
  • viivytysaltaita
  • sadepuutarhoja
  • lampia ja muita pidätysaltaita
  • kosteikkoja
  • suodatuskaistoja
  • viherpainanteita
  • kanavia ja kouruja
  • ojia ja hulevesiuomia
  • viherkattoja ja viherseiniä
  • puukujanteita.
 • Vältetään putkien, kourujen ja viemäreiden käyttöä ja suositaan maanpäällisiä ratkaisuja.
 • Suositaan kasvivalinnoissa lajeja, jotka
  • kestävät ajoittaista tulvimista ja maaperän kyllästymistä vedellä sekä myös ajoittaista kuivuutta
  • kestävät tai ovat vähemmän alttiita tyypillisille hulevesien sisältämille epäpuhtauksille
  • kykenevät vähentämään hulevesien tyypillisimpiä, vastaanottavia vesistöjä kuormittavia epäpuhtauksia.
 • Hulevesien imeytymistä ylläpidetään elvyttämällä tai uudistamalla maaperän imeytyskapasiteettia/vedenpidätyskykyä mm. suojaamalla maaperää tiivistymiseltä. 
 • Otetaan suunnittelussa huomioon luonnonmukaisten hulevesirakenteiden kunnossapidon toteutus suunnittelemalla alue siten, että muun muassa hulevesipainanteiden ja altaiden pohjalle laskeutuneen sedimenttikerroksen poistaminen tehdään vesistön ekologista tasapainoa häiritsemättä ja kestävällä tavalla.