Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet kunnossapidossa

 

 • Laaditaan vesien käsittelylle suunnitelma, jonka avulla hallitaan kunnossapidettävän alueen vesitalouteen liittyvät tekijät työn aikana, kuten pinta- ja pohjavedet sekä hulevedet ja jätevedet (mm. pesuvedet, hiekoitushiekan poistovedet tms.).
 • Vaalitaan tulva-alueille luontaista kasvillisuutta.
 • Suunnitellaan kunnossapitotoimenpiteet, kuten materiaalien välivarastointi, ajoneuvoreitit, pysäköinti, kunnossapitokohteen taukotilojen sijoitus ja lumien läjityspaikat siten, etteivät ne:
  • vahingoitu tulvimisesta
  • vaikuta kielteisesti veden kulkureitteihin 
  • vaikuta kielteisesti alueen kykyyn varastoida, pidättää ja imeyttää tulvavesiä
  • edistä maaperän eroosiota
  • nopeuta sedimenttien ja hulevesien epäpuhtauksien kulkeutumista vastaanottaviin vesistöihin.
 • Suojataan alueen vesistö tarvittaessa kunnossapidon aikana mm. kiintoaineskuormilta ja epäpuhtauksilta.
 • Otetaan huomioon sääolosuhteet kunnossapidon aikana suojaamalla tarvittaessa alueella olevia materiaalivarastoja.