Toimenpiteet suunnittelussa

 

  • Noudatetaan alueelle laadittua tulvariskien hallintasuunnitelmaa.
  • Suunnitellaan uudet rakenteet siten, etteivät ne vaikuta kielteisesti veden kulkureitteihin tai suunnittelualueen kykyyn varastoida, pidättää ja imeyttää tulvavesiä.
  • Suositaan tulva-alueilla luontaista kasvillisuutta, palautetaan tarvittaessa luontainen kasvillisuus.
  • Suunnitellaan ja sijoitetaan uudet rakenteet siten, etteivät ne edistä maaperän eroosiota tai nopeuta sedimenttien ja hulevesien epäpuhtauksien kulkeutumista vastaanottaviin vesistöihin.