Ajankohtaista

Ajankohtaiset leikki- ja lähiliikuntapaikkojen standardit ja määräykset

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen vaatii yhteistyötä, asiatietoa ja ajankohtaisen tiedon jakamista, sillä leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuteen liittyvät standardit, määräykset ym. täsmentyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Viherympäristöliiton leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta pyrkii omalta osaltaan edistämään leikkiturvallisuutta ja tiedottamaan viheralaa leikkiturvallisuusasioista ja muutoksista. Ajankohtainen tieto varmistaa turvallisuustyön onnistumisen.