Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Koulutus

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutus

Perus- ja tarkastajakoulutuksen kouluttajien pätevyysvaatimukset

Perus- ja tarkastajakurssin kouluttajien minimivaatimus on hyväksytysti suoritettu tarkastajakoulutus sekä perusteltu osoitus, että kouluttaja omaa ajanmukaiset tiedot opetettavista aihealueista. Hakemus kouluttajaksi pääsystä tehdään Viherympäristöliiton Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnalle, joka hyväksyy jokaisen hakijan erillisen harkinnan ja perustelujen mukaan.

Tarkastajakurssin kouluttajalta vaaditaan lisäksi laaja-alainen kokemus turvallisuusasioiden hallinnasta, esimerkiksi osallistuminen kansainväliseen standardisoimistyöhön sekä kattava riskinarvioinnin hallinta.

Tämänhetkiset palveluntarjoajat Viherympäristöliiton leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutukseen: 

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus-peruskoulutus

Kurssin hyväksytysti suorittaneella on valmiudet tehdä toiminnallisia tarkastuksia, sekä perustason ulkoleikkipaikkojen vuosi- ja käyttöönottotarkastuksia.

Perustason tarkastuksella tarkoitetaan tyypillisimpien perusleikkivälineiden ja rakenteiden tarkastuksia kuten Keinut, kiipeilytelineet, jousikiikut, hiekkalaatikot leikkialuetta rajaavat aidat.) Laajemmat käyttöönotto- ja vuositarkastukset leikki- ja liikuntapaikoilla vaativat syvempää osaamista. Syvemmällä osaamisella tarkoitetaan tarkastajatyökokemusta ja/tai ajantasaista tarkastajatasoista koulutusta.

1. Opiskelija tietää turvallisuusajattelun perusteet

 • Kuluttajaturvallisuuslaki
  • Lain keskeinen sisältö leikkipaikkapalvelun tarjoamisen kannalta
 • Alan standardit
  • Standardien status
  • Standardisoimisjärjestelmä yleisesti ja niiden kehittyminen ja niihin vaikuttaminen
  • Eri standardien soveltamisalat ja niiden pätevyysjärjestys
 • Tukesin ohjeet
  • Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeet leikkipaikkapalvelua koskien
 • Vastuukysymykset
  • Leikkipaikkapalvelun tarjoamisessa osallisina olevien osapuolien vastuu (suunnittelu, välinevalmistus, rakennuttaminen ja asennuksen valvonta, asennus, tarkastukset, ylläpito, käyttäjät)
 • Turvallisuuden ja haastavuuden tasapaino ja standardien tarkoitus turvallisuus tason määrittelyssä
 • Eri-ikäisten leikkikenttävälineiden turvallisuusvaatimukset voimassa oleviin standardeihin nähden
 • Vakavan onnettomuuden riskit

2. Opiskelija tietää yleiset ja välinetyyppikohtaiset turvallisuusvaatimukset ulkoleikkipaikoilla sekä leikki- ja lähiliikuntapaikkojen hallinnolliset kysymykset

 • Standardi 1176-1, Leikkipaikkojen yleiset turvallisuusvaatimukset eurooppalaisen standardisoimisjärjestön tulkintapaneelin tarkennukset huomioiden
 • Standardit 1176-1, -2, -3, -4, -5, -6, ja -11 eli välinetyyppikohtaiset turvallisuusvaatimukset eurooppalaisen standardisoimisjärjestön tulkintapaneelin tarkennukset huomioiden
 • Standardi 1176-7 Leikkikenttävälineiden asennus, tarkastus, huolto ja ylläpito
  • Keskeiset turvallisuusvaatimukset
  • Leikkipaikkojen hallinnoinnin erilliskysymykset turvallisuuden kannalta

3. Opiskelija tietää lähiliikuntapaikkojen yleiset ja välinekohtaiset keskeiset turvallisuusvaatimukset ja ohjeistukset

 • Standardi 15312 Julkisten liikuntapaikkojen liikuntavälineet
 • Standardi 14974 Rullalautailualueet
 • Standardi 16630 Ulkokuntoiluvälineet
 • Standardi EN 16899 Parkour -välineet
 • Standardi EN 16579 Pelimaalit

4. Opiskelija tuntee riskinarvioinnin perusteet

 • Riskinarviointi ja riski/hyöty – analysointi
 • Rapex riskinarviointi

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus -peruskoulutuksen päivityskoulutus

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus -peruskoulutuksen päivityskoulutus sisältää vähintään

 • Viimeisimmät standardimuutokset
 • Viranomaisohjeiden päivitykset
 • Lakimuutokset

Kouluttajavaatimustaso on sama kun Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen peruskoulutuksessa.