Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Koulutus

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutus

Perus- ja tarkastajakoulutuksen kouluttajien pätevyysvaatimukset

Perus- ja tarkastajakurssin kouluttajien minimivaatimus on hyväksytysti suoritettu tarkastajakoulutus sekä perusteltu osoitus, että kouluttaja omaa ajanmukaiset tiedot opetettavista aihealueista. Hakemus kouluttajaksi pääsystä tehdään Viherympäristöliiton Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnalle, joka hyväksyy jokaisen hakijan erillisen harkinnan ja perustelujen mukaan.

Tarkastajakurssin kouluttajalta vaaditaan lisäksi laaja-alainen kokemus turvallisuusasioiden hallinnasta, esimerkiksi osallistuminen kansainväliseen standardisoimistyöhön sekä kattava riskinarvioinnin hallinta.

Tämänhetkiset palveluntarjoajat Viherympäristöliiton leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutukseen: 

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus-peruskoulutus

Kunnossapitokoulutuksen osaamisvaatimukset tähtäävät sekä silmämääräisten että toiminnallisten tarkastuksen tekemiseen sekä leikki- ja lähiliikuntapaikkojen pienimuotoiseen huoltoon ja korjaamiseen.

Peruskoulutuksen osaamisvaatimukset tähtäävät edellisen lisäksi perustasoisten leikki- ja lähiliikuntapaikkakohteiden käyttöönotto- ja vuositarkastusten tekemiseen sekä muun muassa samantasoisten kohteiden suunnitteluun, töiden tilaamiseen (suunnittelu, rakentaminen, valvonta ja kunnossapito), rakentamisen ja kunnossapidon valvontaan, rakennus- ja kunnossapitourakoinnin tarjouslaskentaan ja urakoinnin johtoon, sekä välinevalmistukseen ja -myyntiin.

Tarkastajakoulutuksen osaamisvaatimukset tähtäävät useimpien leikki- ja lähiliikuntapaikkakohteiden vuositarkastamiseen, suunnitelmakonsultointiin, asennuksen välitarkastamiseen sekä käyttöönottotarkastamiseen.

 • Osaamisvaatimusten taso on kuvattu seuraavilla termeillä suppeasta laajaan: tietää → tuntee → ymmärtää → osaa

Kunnossapitokoulutuksen osaamisvaatimukset

1. Kansalliset lait ja viranomaismääräykset sekä vastuukysymykset

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuteen vaikuttavien osapuolien vastuut (suunnittelu, välinevalmistus, rakennuttaminen ja asennuksen valvonta, asennus, tarkastukset, ylläpito, käyttäjät)
 • ymmärtää silmämääräisen tarkastuksen ja toimintatarkastuksen sekä niiden dokumentoinnin merkityksen
 • tuntee soveltuvin osin kansalliset (ja mahdolliset paikalliset) säännökset
  • kuluttajaturvallisuuslaki
   • Lain keskeinen sisältö leikki- ja lähiliikuntapaikkapalvelun kannalta
 • alan turvallisuusstandardit
  • Standardien velvoittavuus
  • Standardisoimisjärjestelmä yleisesti ja niiden kehittyminen ja niihin vaikuttaminen
  • Eri standardien soveltamisalat ja niiden pätevyysjärjestys
 • Tukesin ohjeet
  • Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeet leikki- ja lähiliikuntapaikkapalvelua koskien
 • ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta koskien piha-alueita
 • ymmärtää vanhempien leikkikenttä- ja lähiliikuntapaikkavälineiden turvallisuusvaatimukset voimassa oleviin standardeihin nähden

2. Standardit ja tekniset raportit

Tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tunnistaa toimintatarkastuksia ja välineiden korjaamista koskien yleiset ja välinetyyppikohtaiset turvallisuusvaatimukset
  • Standardi 1176-1, Leikkipaikkojen yleiset turvallisuusvaatimukset eurooppalaisen standardisoimisjärjestön tulkintapaneelin tarkennukset huomioiden
  • Standardit 1176 -2, -3, -4, -5, -6, ja -11 eli välinetyyppikohtaiset turvallisuusvaatimukset eurooppalaisen standardisoimisjärjestön tulkintapaneelin tarkennukset huomioiden
  • Standardi 15312 Julkisten liikuntapaikkojen liikuntavälineet
  • Standardi 14974 Rullalautailualueet
  • Standardi 16630 Ulkokuntoiluvälineet
  • Standardi EN 16899 Parkour -välineet
  • Standardi EN 16579 Pelimaalit
  • ymmärtää standardin 1176-7 Leikkikenttävälineiden asennus, tarkastus, huolto ja ylläpito keskeiset turvallisuusohjeet toimintatarkastuksia ja välineiden korjaamista koskien

3. Riskianalyysi sekä hyöty-riski-analyysi

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää erilaisia riskinarvioinnin menetelmiä sekä hyöty-riski-analyysin käsitteen
 • ymmärtää riskinhallinnan tarpeen
 • osaa tehdä perustason riskinarviointia silmämääräisissä tarkastuksissa ja toimintatarkastuksissa sekä korjauksissa
 • osaa kohdentaa korjaustoimenpiteiden resurssit riskianalyysiin perustuen.

4. Tekninen tuotanto

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee yleisimmät välineet ja niissä käytettävät materiaalit ja niiden ominaisuudet
 • tuntee yleisimmät välinevalmistajat ja välineiden maahantuojat
 • tuntee eri putoamisalustamateriaalien perusteet

5. Lapsen kehitys

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee turvallisuuden ja haastavuuden tasapainon eri ikäryhmissä

6. Ympäristötekijät ja aluesuunnittelu

Tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tunnistaa leikki- ja lähiliikuntapaikan välittömässä ympäristössä olevat edellisen tarkastuksen jälkeen ilmi tulleet uudet riskitekijät kuten selvästi vaaralliseksi muuttuneet puut
 • osaa tunnistaa kohteen aidoissa, porteissa ja muissa vastaavissa rakenteissa edellisen tarkastuksen jälkeen ilmi tulleet puutteet

Perus- ja tarkastajakoulutusten osaamisvaatimukset kunnossapitokoulutuksen osaamisvaatimusten lisäksi. 

1. Kansalliset lait ja viranomaismääräykset sekä vastuukysymykset

Tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää suunnitelmien ja kohteiden erilaisten tarkastusten ja niiden dokumentoinnin merkityksen ja tarkastuskäytännöt kokonaisuutena
 • ymmärtää leikki- ja lähiliikuntapaikkarakentamiseen (asentamiseen) liittyvät yleiset turvallisuuteen vaikuttavat seikat
 • ymmärtää hyvän käyttöönottotarkastuskäytännön
 • ymmärtää kuluttajaturvallisuuslain sisältämän turvallisuusasiakirjan merkityksen pääasiallisen sisällön
 • osaa vaatimukset käyttäjien informointiin erilaisilla leikki- ja lähiliikuntapaikoilla

2. Standardit ja tekniset raportit

Tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tunnistaa perustasoisten kohteiden käyttöönotto- ja vuositarkastuksia koskien yleiset ja välinetyyppikohtaiset turvallisuusvaatimukset
  • Standardi 1176-1, Leikkipaikkojen yleiset turvallisuusvaatimukset eurooppalaisen standardisoimisjärjestön tulkintapaneelin tarkennukset huomioiden
  • Standardit 1176 -2, -3, -4, -5, -6, ja -11 eli välinetyyppikohtaiset turvallisuusvaatimukset eurooppalaisen standardisoimisjärjestön tulkintapaneelin tarkennukset huomioiden
  • Standardi 15312 Julkisten liikuntapaikkojen liikuntavälineet
  • Standardi 14974 Rullalautailualueet
  • Standardi 16630 Ulkokuntoiluvälineet
  • Standardi EN 16899 Parkour -välineet
  • Standardi EN 16579 Pelimaalit
  • tuntee aihealueen teknisen raportin TR16879 koskien leikkikenttien ja muiden vapaa-ajan alueiden keskinäistä sijoittelua ja erottelua

Tarkastajakoulutuksen lisätavoitteet edellisen lisäksi

Tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tunnistaa useimpien kohteiden käyttöönotto- ja vuositarkastuksia koskien yleiset ja välinetyyppikohtaiset harvemmin esiintyvät turvallisuusvaatimukset
  • Standardi 1176-1, Leikkipaikkojen yleiset turvallisuusvaatimukset eurooppalaisen standardisoimisjärjestön tulkintapaneelin tarkennukset huomioiden
  • Standardit 1176 -2, -3, -4, -5, -6, ja -11 eli välinetyyppikohtaiset turvallisuusvaatimukset eurooppalaisen standardisoimisjärjestön tulkintapaneelin tarkennukset huomioiden
  • Standardi 15312 Julkisten liikuntapaikkojen liikuntavälineet
  • Standardi 14974 Rullalautailualueet
  • Standardi 16630 Ulkokuntoiluvälineet
  • Standardi EN 16899 Parkour -välineet
  • Standardi EN 16579 Pelimaalit

Tarkastajakoulutuksessa opiskelija oppii tuntemaan edellisten lisäksi seuraavat yllä mainitun aihealueen dokumentit:

 • TR16467: Esteettömät leikkipaikat ja -välineet
 • TR17207: Leikkikentät ja vapaa-ajan alueet. Tarkastuksen laatu ja tarkastajien pätevyys.

3. Riskianalyysi sekä hyöty-riski-analyysi

Tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää systemaattisen ja intuitiivisen riskinarvioinnin sekä hyöty-riski-analyysin perusteet
 • ymmärtää onnettomuustyypit, jotka saattavat sattua erilaisissa välineissä
 • osaa tehdä intuitiivista riskinarviointia ja hyödyntää sitä perustasoisten kohteiden käyttöönotto- ja vuositarkastuksissa
 • osaa hyödyntää tarkastusraportteja korjaustoimenpiteiden resursoinnissa ja suuntaamisessa
 • osaa tarvittaessa auttaa tilaajaa kohdentamaan korjaustoimenpiteiden resurssit hyöty-riskianalyysin mukaisesti

Tarkastajakoulutuksen lisätavoitteet edellisen lisäksi

Tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää systemaattisen ja intuitiivisen riskinarvioinnin sekä hyöty-riski-analyysin perusteet ja niiden erot
 • osaa tehdä kattavaa riskinarviointia useimpien kohteiden turvatarkastuksissa
 • osaa selittää riskinarvioinnin pohjana olevat perusteet
 • tuntee leikki- ja lähiliikuntapaikoilla sattuneiden onnettomuuksien eri tyypit, tavat, vakavuudet ja toistumiset
 • osaa ehdottaa oikeita korjaustoimia suhteessa havaittuun riskiin ja ymmärtää korjaustoimien antamiseen liittyvät riskit
 • osaa tehdä hyöty-riskianalyysin

4. Tekninen tuotanto

Tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää eri putoamisalustamateriaalien vahvuudet ja heikkoudet
 • tuntee putoamisalustojen iskunvaimennuskykytestin (HIC-testi) perusteet

Tarkastajakoulutuksen lisätavoitteet edellisen lisäksi

Tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää tärkeimmät valmistus- ja käsittelyprosessit ja niiden vahvuudet ja heikkoudet

5. Lapsen kehitys

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee eri ikäisille lapsille suunnattujen välineiden merkityksen

Tarkastajakoulutuksen lisätavoitteet edellisen lisäksi

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää miten lapsen kehitys vaikuttaa leikkiin ja toimintaan leikki- ja lähiliikunta-alueilla
 • ymmärtää miten erityyppiset leikkialueet ja leikkivälineet vaikuttavat eri ikäisen lapsen leikkiin ja toimintoihin
 • ymmärtää eri ikäisen lapsen tarpeen kohdata riskejä ja miten tämä tukee lapsen kehitystä

6. Ympäristötekijät ja aluesuunnittelu

Tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa periaatteet, joiden perusteella leikkikentät ja muut liikunta- ja urheilualueet pitää erottaa toisistaan tai voidaan tarvittaessa yhdistää
  • TR16879 koskien leikkikenttien ja muiden vapaa-ajan alueiden keskinäistä sijoittelua ja erottelua
  • TR16467: Esteettömät leikkipaikat ja -välineet
 • osaa tunnistaa varusteisiin ja luonnonelementteihin (mm. aidat, portit, roska-astiat jne.) liittyvät viat ja ongelmat
 • osaa tunnistaa leikki- ja lähiliikuntapaikan välittömässä ympäristössä olevat riskitekijät (mm. tiet, vesistöt, vaaralliset puut ja putoamisvaarat)

Tarkastajakoulutuksen lisätavoitteet edellisen lisäksi

Tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa analysoida ja kommentoida sekä kohteiden suunnitelmia että olemassa olevaa leikki- ja lähiliikuntapaikkaa sen turvallisuuden näkökulmasta
 • tunnistaa leikki- ja lähiliikuntapaikalla tai sen ympäristössä mahdollisesti olevat yleisimmät selvästi myrkylliset kasvit
 • ymmärtää erilaisten pintamateriaalien edut ja haitat.

Koulutustasojen osaamisvaatimuksia on verrattu dokumentin TR17207 (Leikkikentät ja vapaa-ajan alueet. Tarkastuksen laatu ja tarkastajien pätevyys) vaatimuksiin. Kyseinen dokumentti esittää vaatimuksia kolmelle eri tarkastajatasolle (taso 1 silmämääräinen tarkastus, taso 2 toimintatarkastus ja taso 3 vuositarkastus, suunnitelmakonsultaatio, asennuksen välitarkastus,

käyttöönottotarkastus ja henkilövahingon jälkeinen tarkastus). Tässä alla olevassa dokumentissa on peilattu teknisen raportin vaatimuksia kansalliselle tasolle ja esitetty osaamisvaatimukset

 • kunnossapitokoulutukseen, joka vastaa vähintään teknisen raportin tasoa 2
 • peruskoulutukseen, joka asettuu vaatimustasoltaan tasojen 2 ja 3 väliin ollen lähempänä tasoa 3 kuin tasoa 2 sekä
 • tarkastajakoulutukseen, joka vastaa teknisen raportin tasoa 3