Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta

Viherympäristöliiton alaisuudessa toimiva leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta aloitti työnsä vuonna 2007. Sen ensisijaiset tehtävät ovat:

  • Linjata sisältö- ja kouluttajavaatimukset leikki- ja lähiliikuntapaikkojenturvallisuus - peruskurssille sekä tarkastajakurssille ja valvoa niiden toteutumista
  • Edistää leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuustyötä parhaaksi katsomillaan tavoilla

Näillä verkkosivuilla lautakunta tiedottaa aihealueen asioista. Lautakunnalle voi esittää kysymyksiä tästä. Usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy vastauksia alla olevista alateemoista sekä täältä.