Viherympäristöliitto ry

Viherympäristö on Viherympäristöliiton julkaisema lehti. Viherympäristöliitto on vuonna 1991 Tampereella perustettu viheralan valtakunnallinen keskusjärjestö. Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat viheralan ammatillinen kehittäminen ja ammattialan tunnetuksi tekeminen. 

Viherympäristöliitto on viher- ja ympäristösuunnittelun, -rakentamisen, -hoidon sekä alan kaupan ja taimituotannon palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio. Viherympäristöliitto ry:n jäseninä on kymmenen (10) jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä yli 1500 henkilö- ja yritysjäsentä. Lisäksi liitolla on kannattajajäseninä ja yhteisöjäseninä viheralan eri yrityksiä, oppilaitoksia ja muita yhteisöjä. Liitto on Puutarhaliiton jäsen.

Lue lisää Viherympäristöliiton sivuilta