Viherympäristöliitto ry

Viherympäristöliitto on viher- ja ympäristösuunnittelun, -rakentamisen, -hoidon sekä alan kaupan ja taimituotannon palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio. Liitto on Puutarhaliitto ry:n jäsen. Viherympäristöliitto ry:n jäseninä on 10 ammatillista yhdistystä. Nämä kokoavat yhteen lähes 1600 ammattilaista ja yritystä. Jäsenet jakautuvat kolmeen ryhmään: varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannattajajäsenet.

Viherympäristöliitto ry julkaisee viheralan työohjeita, oppaita, kirjoja, Viherympäristö-lehteä ja Vihreän Kirjan. Tärkeimpiä tapahtumiamme ovat mm. Viherpäivät ja Vihertekniikka-näyttely, Metsä- ja viherpäivät METO:n kanssa sekä muut koulutukset ja tapahtumat jäsenyhdistysten kanssa. Kehitämme alaa hankkeiden avulla. Lisäksi teemme esityksiä viranomaisille.

MISSIO:

Toimimme kaikille terveellisen, viihtyisän ja turvallisen rakennetun ympäristön ja maiseman puolesta. Viherympäristöliitto kattojärjestönä yhdistää (viher)alan toimijat verkostoksi. Liitto kokoaa, jakaa sekä kehittää käytäntöjä. Tavoitteena on edistää laatua ja kestävää kehitystä. Mahdollistamme hyvän luontosuhteen rakentumista.

TOIMIMME:

  • Ammattitaidon kehittäjänä: koulutus- ja julkaisutoiminta sekä konsultointi
  • Menekinedistäjänä: näyttelyt, yhteistoiminta alan ja sidosryhmien välillä, teematapahtumat, eri kehittämisprojektit, Viherympäristö-lehti, liiton verkkosivut
  • Edunvalvojana: viheralan etujen valvonta ja alan intressien edistäminen puutarha-alan sisällä, muiden alojen yhdistysten kanssa ja koko yhteiskunnassa valtion hallintoa ja kansainvälisiä kontakteja unohtamatta
  • Aatteellisena toimijana: viheralan opintomatkat, järjestöille suunnatut palvelut, alan tunnettuuden lisääminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

ARVOT ELI TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET:

  • Kestävä toiminta Edistämme reilua ja avointa toimintaa. Viherympäristöliitto ja sen jäsenyhdistykset sitoutuvat eettisiin pelisääntöihin ja kestävän ympäristörakentamisen kriteereihin.
  • Parempi ympäristö ja parempi yhteiskunta Ponnistelemme lakkaamatta paremman ympäristön puolesta.
  • Rohkea tulevaisuusorientoitunut toiminta Seuraamme tarkasti ajan ilmiöitä ja yleistä kehitystä kotimaassa ja ulkomailla. Koulutamme tavoitteellisesti alan ammattilaisia vuorovaikutuksessa kouluttaja- ja yhteistyötahojen sekä jäsenyhdistysten kanssa. Vastaamme ketterästi muuttuviin haasteisiin ja tartumme rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin. Olemme viheralan parhaita ja luotettavimpia asiantuntijoita ja toimijoita.

Yhteystiedot:
www.vyl.fi
Osoite Viljatie 4 C,
00700 Helsinki

Toiminnanjohtaja Annina Vuorsalo
annina.vuorsalo@vyl.fi

Koordinaattori Tiia Naskali
tiia.naskali@vyl.fi

Järjestösuunnittelija Essi Mäkinen
essi.makinen@vyl.fi

VYL yhteisöjäsenet
Finnish Greenkeepers Association
Järvi-Suomen Vihertietokeskus (Mikkelipuisto)
Puutarhataiteen Seura ry

VYL kannattajajäsenet
Ammattiopisto Livia
EG-Trading Oy
Espoon kaupunki
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Harviala Oy ja Envire
Helsingin kaupunki
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Husqvarna
Hämeen ammattikorkeakoulu /
Lepaa
Jyväskylän kaupunki
J-Trading Oy
Kekkilä Oy
Kompan Suomi Oy
Lakan Betoni Oy
Lappset Group Oy
Lehtovuori Oy
LeikkiSet Oy
Markkinointi Tihveräinen Oy
Mikkelin kaupunki
Oulun kaupunki
Pihamaa/ Maanrakennus Ralf Ajalin Oy
Rudus Oy
Safe to Play Oy
SGN-Group
Sito Oy
Tampereen kaupunki
Tieluiska Oy
TTS Koulutus Oy