Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta

Viherympäristöliitto on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt työtä leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskysymyksissä. Toimintaa on tehty yhteistyössä viheralan ammatillisten yhdistysten, leikkivälinevalmistajien ja maahantuojien, koulutustahojen sekä viranomaisten kanssa.

Koulutusten sisällöistä ja kouluttajien pätevyyksistä koskevista asioista päättää Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta (entinen Ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta).

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta hyväksyy leikki- ja lähiliikuntapaikkoja koskevat turvallisuuskoulutusten sisällöt ja kouluttajien pätevyydet.

Lisää tietoa viheralan leikkiturvallisuusasioista, turvatarkastusasioista ja leikkiturvallisuuteen liittyvistä muutoksista Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus -sivustolla.