Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta

Viherympäristöliitto on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt työtä ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskysymyksissä. Toimintaa on tehty yhteistyössä leikkivälineiden valmistajien ja maahantuojien kanssa ja tämä työ jatkuu vahvasti edelleen.

Koulutusten sisällöistä, kouluttajien pätevyyksistä sekä sertifiointia koskevista asioista päättää Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta (entinen Ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta).

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta

  • suunnittelee ja hyväksyy ulkoleikkipaikkoja koskevat koulutussisällöt, kouluttajien pätevyydet
  • lautakunta on myös turvatarkastajan sertifiointijärjestelmän ohjausryhmä (Safe to Play Oy)

Lautakunta on päättänyt, että HAMK:in järjestäma peruskoulutus ja Safe to Play Oy:n Project-koulutus vastaavat sisällöltään toisiaan.

Lautakunnan kokoonpano

Puheenjohtaja Seppo Närhi, Viherympäristöliitto ry

Liisa Alanko, Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy

Anna-Kaisa Kaukola, Turun kaupunki

Teemo Kokko, STARA

Timo Koski, Tampereen kaupunki

Aarni Mertala, Oy Lappset Group Ab

Pia-Liisa Orrenmaa, Helsingin rakennusvalvontavirasto, Suomen Maisemar-arkkitehtiliiton nimeämä

Marja Siitonen, STARA

Kaj Söderlund, Oy J-Trading Ab

Markku Viitanen, Viher- ja ympäristörakentajat ry:n nimeämä

Marko Eskolainen, Pro Park Oy, kouluttaja, asiantuntijajäsen

Esa Junttila, Safe to Play, kouluttaja, asiantuntijajäsen

Kimmo Kaila, Safe to Play Oy, asiantuntijajäsen

Jaakko Laitinen, Tukes, asiantuntijajäsen

Liisa Mikkola, HAMK, asiantuntijajäsen

Janne Niemelä, Tukes, asiantuntijajäsen

Siri Pekuri, HAMK, asiantuntijajäsen

Tarkastuspalvelut

- Pätevöitetyt Ulkoleikkipaikkojen turvatarkastajat

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutus

- Peruskurssi (6 pv) vastaa Project-koulutusta
- Tarkastajakurssi kysynnän mukaan (5 pv)
- Ks. koulutustarjonta: Hämeen ammattikorkeakouluSafe to Play Oy

Perus- ja tarkastajakoulutuksen kouluttajien pätevyysvaatimukset

Perus- ja tarkastajakurssin kouluttajien minimivaatimus on VYL:n tarkastajan pätevyys sekä perusteltu osoitus, että kouluttaja omaa ajanmukaiset tiedot opetettavista aihealueista. Hakemus kouluttajaksi pääsystä tehdään Viherympäristöliiton Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnalle, joka hyväksyy jokaisen hakijan erillisen harkinnan ja perustelujen mukaan.

Tarkastajakurssin kouluttajalta vaaditaan lisäksi laaja-alainen kokemus turvallisuusasioiden hallinnasta, esimerkiksi osallistuminen kansainväliseen standardisoimistyöhön sekä kattava riskinarvioinnin hallinta.

Kivituhka putoamisalustana

Ulkoleikkipaikkojen turvallisuuuslautakunta (edustukset maamme leikkivälinevalmistajista ja -maahantuojista, pätevöitetyistä ulkoleikkipaikkojen turvatarkastajista sekä Viherympäristöliitosta) on teettänyt tutkimuksen kivituhkan soveltumisesta leikkivälineiden putoamisalustaksi ja on antanut seuraavan suosituksen:

Tyyppien 2, 3 ja 4 keinumisvälineillä (yhden ja useamman tukipisteen keinumisvälineet sekä heilurikeinut), joiden vapaa putoamiskorkeus on alle yksi metri, voidaan putoamisalustana käyttää 10 cm:n kerrosta tiivistämätöntä kivituhkaa (raekoko 0/6). Suositus ei koske muita keinumisvälinetyyppejä eikä muita putoamiskorkeudeltaan alle yhden metrin leikkivälineitä.

Yhteystiedot

Olemme mielellämme mukana kaikessa leikkiturvallisuuteen liittyvässä kehitys- ja konsultointityössä. Näissä asioissa ota yhteyttä info(at)vyl.fi tai seppo.narhi(at)vyl.fi