Grönmiljöförbundet rf – Viherympäristöliitto ry

Grönmiljöförbundet ry fungerar som centralorganisation i grönmiljöbranschen. Förbundets medlemmar är inom branschen specialiserade föreningar.

Förbundet fungerar som en service- och expertorganisation för att utveckla grönbranschen samt stärka dess ställning som näringsgren. Förbundet verkar inom grönmiljösektorer för byggande, anläggande, planerande, underhållande och skötskel, handel och plantskoleproduktion.

För mer information på svenska info(at)vyl.fi