Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Tietopankki

Viherympäristöliiton tietopankkiin kerätään syventävää tietoa eri asiakokonaisuuksista. Tietopankkiin koottu tieto on asiantuntijoiden arvioimaa luotettavaa erikoistietoa.

Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) tarkoituksena on hallinnoida, suunnitella, rakentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Toimintamallin sisältö on jaettu kohderyhmittäin – viheralan tilaajat, suunnittelijat, rakentajat ja kunnossapitäjät. Aammatillinen sisältö on purettu teemaosioihin. Sivustolla on tietoa KESY-toimintamallin taustasta, hankkeen rahoituksesta ja ohjausryhmästä. Lisäksi sivustolle on koottu aihetta käsittelevät lähdemateriaalit sekä lisätietolähteet. Omina sisältöosinaan esitellään käynnissä olevat KESY-hankkeet, KESY-toimijat sekä hankkeesta kirjoitetut artikkelit ja julkaisut. 

ViherRiski on maa- ja metsätalousministeriön hankerahalla vuosina 2017–2018 rahoitettava hanke, jossa kerätään tietoa potentiaalisista kasvintuhoojista, niiden tunnistamisesta sekä tietoa, miten mahdollisessa riskitilanteessa tulee toimia. Mukana rahoituksessa ovat Viherympäristöliitto ry, Taimistoviljelijät ry, Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja Rudus Oy sekä Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö.

Virtaa viherrakenteessa -hankkeessa on koottu esimerkkejä viherrakenteen suunnittelusta eri mittakaavatasoilla, viherrakenteen suunnittelun aineistoja, menetelmiä ja menetelmäoppaita sekä ohjeistuksia ja tietolähteitä viherrakenteen suunnitteluun.

Viherympäristöliiton leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta edistää leikki- ja lähiliikuntapaikojen turvallisuutta ja tiedottaa leikkiturvallisuusasioista ja mm standardien ja suositusten muutoksista. Lautakunta hyväksyy leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutusten sisällöt ja kouluttajat.