Tietopankki

Viherympäristöliiton tietopankkiin kerätään syventävää tietoa eri asiakokonaisuuksista. Tietopankkiin koottu tieto on asiantuntijoiden arvioimaa luotettavaa erikoistietoa.

ViherRiski on maa- ja metsätalousministeriön hankerahalla vuosina 2017–2018 rahoitettava hanke, jossa kerätään tietoa potentiaalisista kasvintuhoojista, niiden tunnistamisesta sekä tietoa, miten mahdollisessa riskitilanteessa tulee toimia. Mukana rahoituksessa ovat Viherympäristöliitto ry, Taimistoviljelijät ry, Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja Rudus Oy sekä Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö.

Virtaa viherrakenteessa -hankkeessa on koottu esimerkkejä viherrakenteen suunnittelusta eri mittakaavatasoilla, viherrakenteen suunnittelun aineistoja, menetelmiä ja menetelmäoppaita sekä ohjeistuksia ja tietolähteitä viherrakenteen suunnitteluun.