Virtaa viherrakenteesta – Kaupunkien viherrakenteen ja maiseman suunnittelun tietopankki

Tietopankkiin on koottu

  • Esimerkkejä viherrakenteen suunnittelusta eri mittakaavatasoilla
  • Viherrakenteen suunnittelun aineistoja, menetelmiä ja menetelmäoppaita
  • Ohjeistuksia ja tietolähteitä viherrakenteen suunnitteluun.

Tietopankin yhteydessä on laadittu esite viherrakennetta koskevan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi:

» Virtaa viherrakenteesta – suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun (pdf)

Painettua esitettä voi tilata Viherympäristöliiton verkkokaupasta.