Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Vesiekosysteemien suojelu

TAVOITTEET

 • Suojellaan vesiekosysteemejä ja niiden ylläpitämiä elinympäristöjä.
 • Turvataan vesiekosysteemien tuottamat ekosysteemipalvelut.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

 • Ohjataan maankäyttöä alueille, joilla rakentaminen ei haittaa vesiekosysteemien toimintaa.
 • Määritetään kosteikoille ja vesistötyypeille suojavyöhykkeet.
 • Turvataan kokonaisvaltaisesti alueen ja sen lähiympäristön vesiekosysteemien hyvinvointi.
 • Laaditaan kunnostussuunnitelmat huonokuntoisiksi luokitetuille vesiekosysteemeille. Suunnitelmissa otetaan huomioon kansalliset ohjeet vesiekosysteemien kunnostamiselle (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus).
 • Noudatetaan kansallista vieraslajistrategiaa vieraslajien käsittelyssä. EU:lle haitalliset ja kansallisesti haitalliset vieraslajit ja karanteenituhoojat on lueteltu vieraslajiportaalissa.

 

Vesiekosysteemeiksi on tässä määritelty kosteikot, muut kuin hetkellisesti veden peitossa olevat alueet sekä seuraavat vesistötyypit:

 • merenranta: rantaviivat, rantaniityt, maankohoamisrannikko
 • jokisuistot: merenlahdet
 • virtaavat vedet: purot, joet tulva-alueineen ja suojavyöhykkeineen
 • sisävedet: järvet, lammet rantaviivoineen ja suojavyöhykkeineen
 • soistumat: suot, lähteet, lammet, kausittaiset kosteikot ja lammikot.

Seuraavia alueita tai keinotekoisia vesiaiheita ei lasketa vesiekosysteemeiksi, eikä niitä tarvitse huomioida tämän kriteerin yhteydessä:

 • rakennetut alueet, lukuun ottamatta ne osat, joissa on luontaisia kosteikkoja, vesistöjä tai perustettuja hulevesikosteikkoja
 • ihmisen tekemät vesiaiheet, kuten kaivoskuopat, kanaalit ja hulevesialtaat, joilta puuttuu luonnolliset reunat sekä kasvillisuus niin vedessä kuin maalla
 • peltojen ja metsien kuivatusojat
 • vesiekosysteemit, jotka ovat syntyneet tahattomasti rakentamisen seurauksena, ja joiden ekologinen tila voidaan määritellä heikoksi.