Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Materiaalitehokkuuden edistäminen

TAVOITTEET

 • Säästetään erityisesti neitseellisiä luonnonvaroja.
 • Edistetään materiaalien tehokasta hyödyntämistä.
 • Lisätään materiaalien ja tuotteiden uusio- ja/ tai uudelleenkäyttöä. 
 • Vähennetään jätteiden syntyä ja niiden haitallisuutta.
 • Tehostetaan jätteiden lajittelua ja kierrätystä. 
 • Edistetään “nollajäte-työmaan” toteutumista.
 • Vältetään käyttökelpoisten materiaalien päätymistä kaatopaikoille. 
 • Vähennetään uusien materiaalien ja tuotteiden käyttöä. 
 • Käytetään laadukkaita ja kestäviä tuotteita ja materiaaleja. 
 • Vähennetään logistiikan energiankulutusta.
 • Vähennetään kuljetuskustannuksia.
 • Vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.
 • Edistetään ravinteiden kiertoa.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

 • Toimitaan olemassa olevan jätelainsäädännön mukaisesti. Noudatetaan jätteiden käsittelyssä mm. EU:n jätedirektiivin mukaista jätehierarkiaa, eli etusijajärjestystä:
  • 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen
  • 2. Uudelleenkäytön valmistelu
  • 3. Kierrätys
  • 4. Hyödyntäminen energiana tai muu hyödyntäminen
  • 5. Loppukäsittely
 • Käytetään muunneltavia ratkaisuja, joissa rakenteet ja materiaalit ovat helposti purettavissa, lajiteltavissa ja kierrätettävissä.
 • Käytetään materiaaleja, tuotteita ja rakenteita, jotka sisältävät kierrätysosia ja/tai on suunniteltu kierrätettäväksi.
 • Lisätään kunnostus- ja purkutöistä syntyvien materiaalien ja tuotteiden, kuten kasvillisuuden, kivi- ja maa-ainesten sekä kalusteiden ja varusteiden, uusio- ja/ tai uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.
 • Pidennetään elinkaarta alueen asianmukaisella ja riittävällä kunnossapidolla.
 • Pidennetään rakenteiden ja infrastruktuurin elinkaarta käyttämällä hyväksi alueella jo olemassa olevat maanalaiset ja maanpäälliset rakenteet, kuten rakennusten pohjat ja perustukset, muurit ja päällystetyt alueet niiden nykyisessä muodossa.
 • Uusio- ja/ tai uudelleenkäytetään poistettavaksi määriteltyjä materiaaleja, tuotteita ja kasvillisuutta soveltuvin osin.
 • Asetetaan tavoitteet uudelleen käytettävien tuotteiden muunneltavuudelle ja korjaustarpeille.
 • Asetetaan hankekohtainen tavoite poistettavaksi määriteltyjen materiaalien hyödyntämiseksi.
 • Asetetaan hankekohtainen tavoite kierrätysosia sisältävien materiaalien, tuotteiden ja rakenteiden käytölle.
 • Hallitaan suunnitelmallisesti rakennus- ja kunnossapitokohteesta syntyviä jätevirtoja, ohjaten niitä lajittelun kautta materiaalien kierrättämiseen ja uusio- ja/ tai uudelleenkäyttöön, joko työn alla olevassa kohteessa tai muussa kohteessa.
 • Hyödynnetään, kunnostetaan ja käytetään uudelleen olemassa olevat rakenteet ja päällysteet.
 • Noudatetaan kohteessa massatasapainoa.
 • Hyödynnetään kohteen kivi-, maa-, kasvi- ja muu orgaaninen aines niin, ettei niistä synny jätettä. Hyödynnetään ainekset ensisijaisesti syntykohteessaan.
 • Kierrätetään ylimääräinen aines – hakkeena, kompostina, eroosionsuojauksen materiaalina, täyttömaana tai muuna materiaalina tai rakenteen kierrätysosana – joko alueella tai muussa kohteessa.
 • Tehdään yhteistyötä materiaalien ja tuotteiden toimittajien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa, jotta saadaan
  • kehitettyä kierrätettäviä materiaaleja, tuotteita ja tuotteiden osia
  • käyttöön kierrätysosia sisältäviä materiaaleja, tuotteita ja rakenteita
  • poistettavat materiaalit, tuotteet ja kasvillisuus kiertoon ja uusio- ja/ tai uudelleenkäyttöön
  • kehitettyä rakennus- ja kunnossapitojätteiden lajittelua ja kierrätystä.
 • Asetetaan tavoitteet materiaalien uusio- ja/ tai uudelleenkäytölle esimerkiksi, Sustainable Sites- ohjelman mukaisesti:
  • Uusiokäytetään poistettavaksi määriteltyjä materiaaleja (kasvit mukaan lukien) 20 prosenttia, mutta vähintään 10 prosenttia hankkeessa käytettävien materiaalien kokonaismäärästä.
 • Kehitetään mittarit, joilla voidaan arvioida ja vertailla ympäristörakentamisessa käytettävien materiaalien ja tuotteiden elinkaarta, hiilijalanjälkeä, vesijalanjälkeä ja energiatehokkuutta.
 • Kehitetään materiaalien ja tuotteiden ”kierrätyspörssiä” tai vastaavaa järjestelmää, jossa tiedotetaan alan toimijoille kierrätettävistä materiaaleista ja tuotteista.