Toimenpiteet tilaamisessa

  • Varmistetaan, ettei EU:lle tai kansallisesti haitallisia vieraslajeja ja karanteenituhoojia tuoda alueelle.
  • Käytetään istutuksissa ainoastaan kasvilajeja, joita ei ole luokiteltu EU:lle tai kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi valtakunnallisessa Vieraslajiportaalissa (www.vieraslajit.fi).
  • Estetään EU:lle haitallisten ja kansallisesti haitallisten vieraslajien sekä karanteenituhoajien leviäminen taimimateriaalin, puisten pakkausmateriaalien, kasvijätteen ja maa-ainesten mukana.
  • Hävitetään leviämisalustoina toimineet kasvit, puiset pakkausmateriaalit, kasvijätteet ja maa-ainekset asianmukaisesti.