Energiankulutuksen vähentäminen ja uusien energiantuotantomuotojen edistäminen

TAVOITTEET

 • Minimoidaan energiankulutus.
 • Tehostetaan energian käyttöä.
 • Vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. 
 • Vähennetään energiankulutuksesta syntyviä kustannuksia.
 • Edistetään uusien ja tehokkaiden energialähteiden käyttöä.
 • Vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
 • Parannetaan ilmanlaatua.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

 • Vähennetään energiankulutusta ja tehostetaan energiaa kuluttavien työkoneiden ja -laitteiden käyttöä.
 • Minimoidaan polttoainekäyttöisten laitteiden käyttö ympäristörakentamiskohteissa.
 • Käytetään ympäristörakentamiskohteessa energiatehokkaita valaisimia, vesipumppuja ja muita teknisiä laitteita.
 • Suositaan tuotteita, laitteita ja koneita, jotka hyödyntävät aurinko- tai tuulivoimaa.
 • Yhdistetään ympäristörakentamiskohteeseen kohdekohtainen aurinko-, tuuli- tai maalämpövoimala energialähteeksi kohteen sähköä tarvitseville laitteille.
 • Käytetään kohteen energianlähteenä energiatuottajien tarjoamaa ympäristöystävällistä sähköä, joka on valmistettu aurinko-, tuuli- tai vesivoimalla.
 • Kehitetään tuote-, laite- ja konevalmistajien sekä energia-asiantuntijoiden kanssa uusia energiatehokkaampia tuotteita, laitteita ja koneita ympäristörakentamisen tarpeisiin.
 • Asetetaan tavoitetasot energiankulutuksen vähentämiselle.
 • Sustainable Sites- ohjelmassa on käytetty seuraavia kriteerejä:

Tavoitteena energiankulutuksen vähentämisessä on, että kohteessa käytetään 100 prosenttia, mutta vähintään 50 prosenttia vuotuisesta sähkönkulutuksesta paikalla olevia uusiutuvia energiantuotantomuotoja ulkotilojen energianlähteenä hyödyntäen tai mikäli edellinen ei ole mahdollista, tehdään pitkäaikainen sopimus (valtion tai muun vastaavan, viranomaisen tunnustaman) ympäristöystävällisen sähkön tuottajan kanssa.