Toimenpiteet tilaamisessa

  • Määritetään tavoitteet fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistävien ulkoalueiden tuottamiselle ja kehittämiselle sekä määritetään seurantamenetelmät tavoitteiden saavuttamiselle.
  • Teetetään selvitys fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistävien ulkoalueiden riittävyydestä ja kehittämistarpeista.
  • Ohjeistetaan suunnittelija ulkoalueiden suunnittelussa ottamaan huomioon fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät tavoitteet ja toimintaperiaatteet.
  • Valvotaan suunnittelijaa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa.