Toimenpiteet kunnossapidossa

  • Huolehditaan vesialtaiden ja -rakenteiden moitteettomasta toimintakunnosta.
  • Ilmoitetaan mahdollisista vuotokohdista ja muista vioista tilaajalle välittömästi.
  • Huomioidaan kunnossapitotarpeita resursoitaessa hulevesien mukana tulevien kiintoainesten säännöllinen poistotarve.
  • Käytetään kiintoaineksen poistoon menetelmää, joka poistaa kiintoaineksen tehokkaasti vesiallasta ja -rakennetta tai sen ympäristöä rikkomatta.
  • Käytetään kerätty kiintoaines mahdollisuuksien mukaan hyödyksi ja toissijaisesti toimitetaan jätelain ja paikallisten ohjeiden mukaan käsiteltäviksi.
  • Kiinnitetään erityistä huomioita vesialtaan ja -rakenteen talviaikaisen kunnossapidon suunnitteluun ja kunnossapidon toteutukseen, jos vesiallasta ja -rakennetta ei tyhjennetä talven ajaksi.