Toimenpiteet tilaamisessa

 

  • Ohjataan rakentaminen ja täydennysrakentaminen pois tulvavaara-alueelta.
  • Laaditaan tulva-alueille tulvariskien hallintasuunnitelma.
  • Varmistetaan, että tulva-alueista on riittävät tiedot suunnittelun ja rakentamisen pohjaksi.
  • Kiinnitetään erityishuomio tulva-alueiden rajavyöhykkeisiin.